hu
 
Szombat, 2021. Április 17.

ÜgyintézésTelefonszám: +40 267 316 957 / 201, 202, 204, 206, 207, 208

E-mail cím: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Székhely: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Osztályvezetők: 

Balog Ottó (Adóbegyűjtési, Követési Részleg)

Lukáts Mária Veronika (Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Osztály)

Fax: +40 0267 311 303
Telefonszámok:
Végrehajtó iroda: 0736 883 568
Adóiroda, jogi személyek : 0736 883 569
Adóiroda, magánszemélyek : 0736 883 567

ADÓKIVETÉSI, MEGÁLLAPÍTÁSI, ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY


Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg – természetes személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 202, 207, 208
Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•   A helyi adók és illetékek megállapítása, kivetése és ellenőrzése
•   A jövedelmi források azonosítása, az adófizetők nyilvántartása
•   Az épületek, területek és gépjárművek nyilvántartásba való vétele/törlése
•   A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
•   Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
•   Igazolások, bizonylatok kibocsájtása

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok –
természetes személyek

 • Típusnyomtatvány
 • Telekkönyvi kivonat
 • Személyazonossági igazolvány
 • Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.


Esetenként még szükséges:

 • Örökségi bizonylat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Válási végzés;
Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Abban az esetben ha a tulajdonos nem tud jelentkezni közjegyzői ügyintézés esetén a bizonylatot igényelheti a megbízott közjegyző, vagy más esetekben egy felhatalmazott személy.

Lakrészek  bejelentéséhez szükséges iratok
 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, öröklési bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere-szerződés;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, öröklési bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere-szerződés;
 • Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
 • Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
 • Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építőanyagot és az építkezési évet;
 • Telekkönyvi kivonat;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok 

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, építkezési engedély, öröklési bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere-szerződés; 
 • Területi bérleti szerződés – a Vagyonkezelő osztálytól;
 • Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építőanyagot, építkezés befejezésének időpontját;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Területek bejelentéséhez szükséges iratok

 • Adókivetési nyilatkozat  -  gazdalajstrom által láttamozva, a mezőgazdasági besorolású területek esetében
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, öröklési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél, a megyeháza által kiadott rendelkezés;
 • Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak; 


Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok


Járművek beíratásához szükséges iratok
Belföldön vásárolt jármű

 • Adókivetési nyilatkozat;
 • Tulajdonjogi irat: adás-vételi szerződés, számla, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
 • Beíratási nyilvántartólap;
 • A jármű törzskönyve;
 • Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak;
 • Személyazonossági igazolvány;

Felmentések:
Nyugdíjasok esetében
Szükséges iratok:

 • Kézzel írott kérés
 • Személyazonossági igazolvány
 • A tulajdonos utolsó nyugdíjszelvénye
 • A Megyei Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelmi igazolás

Azon személyek részesülnek a felmentésben akik a kérés pillanatában nem szerepelnek adóhátrálékkal a pénzügyi nyilvántartásban!
Nem részesülnek a felmentésben azon személyek akiknek a lakcímen kívül van még más ingatlan is a tulajdonukban!

I  fokozatú rokkant személyek esetében
Szükséges iratok:

 • Kézzel írott kérés
 • Személyazonossági igazolvány
 • Orvosi igazolás
 • Esetenként: Házassági levél, Telekkönyvi kivonat, Adás-vételi szerződés


AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

 

 

 

Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg – jogi személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 206, 208, 214

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
• A helyi adók és illetékek megállapitása, kivetése és ellenőrzése
• A jövedelmi források azonosítása, az adófizetők nyilvántartása
• Az épületek, területek és gépjármüvek nyilvántartásba való vétele/törlése
• A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
• Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
• Igazolások, bizonylatok kibocsájtása
• A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbírságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
• A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – jogi személyek részére
Típusnyomtatvány;
• Másolat a vállalat utolsó nyers-mérlegéről
• Másolat a vállalat alapeszközeinek jegyzékéről

Épületek bejelentéséhez szükséges iratok - jogi személyek részére
Adókivetési nyilatkozat két példányban
• A saját tulajdonban levő épületek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
• Új építésű épületek esetében az építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
• A lebontott épületek esetében a bontási engedély és átvételi jegyzőkönyv;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló épületek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok –jogi személyek esetében
Járművek nyilvántartásból való törléséről szóló nyilatkozat ;
• Esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva:

 • Adás-vételi szerződés,
 • Számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;

• Beiratási nyilvántartólap;
• A jármű törzskönyve;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Járművek beíratásához szükséges iratok – jogi személyek esetében
Adókivetési nyilatkozat két példányban ;
• Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, lízingszerződés, számla, esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva;
• A jármű beíratási nyilvántartólapja;
• A jármű törzskönyve;
• Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnál, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Reklámmal és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
Adókivetési nyilatkozat két példányban;
• Fénymásolat az építkezési engedélyről és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;

Területek bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
Nyilatkozat két példányban ;
• A saját tulajdonban levő területek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett;
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló területek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;

 

Pénzügyi Ellenőrzési Részleg

Telefonszám: +40 267 316 957 / 204

 

Kötelező Lakásbiztosítás Követési Részleg

Telefonszám: +40 267 316 957 / 209

 

PÉNZÜGYI-FISKÁLIS (PÉNZÜGYI-ADÓÜGYI) NYILVÁNTARTÁSI, ADÓBEGYŰJTÉSI KÖVETÉSI OSZTÁLY

Adóbegyűjtési, Követési Részleg
 
Telefonszám: +40 267 316 957 / 212, 216, 230, 231, 233, 234

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbírságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
•    A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

A helyi adók és illetékek kifizetésének módozatai:
 1. Készpénzzel Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának adó és illetékbegyűjtő pénztáránál.
 2. Fizetési utalvánnyal
 3. Bankkártyával A polgármesteri hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasón keresztül.
 4. Postai utalvánnyal
 5. Online kifizetéssel
Operatív Pénzügyi Részleg
 
Telefonszám: +40 267 316 957 / 201
Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    a helyi jövedelmek törvény szerinti nyilvántartása
•    az időszakos kimutatások és beszámolók összeállítása
•    a banki hitelnyújtáshoz szükséges dokumentumok begyűjtése
•    más intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás
•    a közadóssági nyilvántartási regiszter vezetése
•    a banki dokumentumok átvétele és ellenőrzése
•    számlák kiállítása
•    pénzvisszafizetések végrehajtása
•    a banki pénzutalások nyilvántartásba vétele