hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Vagyonértékelő- és Nyilvántartó Iroda


Alkalmazottak és elérhetőségek:

Szép Miklós, irodavezető - miklos.szep@sepsi.ro 
Fejér Zsolt, tanácsadó - zsolt.fejer@sepsi.ro

Telefonszám: +40 267 316 957 ► 114-es mellékállomás
35-ös iroda

Bartha István-Jenő, tanácsadó - istvan.bartha@sepsi.ro
Pál Emese, tanácsadó - emese.pal@sepsi.ro 

Telefonszám: +40 267 316 957 ► 148-es mellékállomás
5A iroda

Dobrița Etelka-Hajnal, előadó - dobritahajnal@yahoo.com 

Telefonszám: +40 267 316 957 ► 109-es mellékállomás
34-es iroda

Veress Károly Béla, jogtanácsos - karoly.veress@sepsi.ro 

Telefonszám: +40 267 316 957 ► 130-es mellékállomás
37-es iroda

 • Az Iroda feladata Sepsiszentgyörgy municípium vagyoni javainak azonosítása, nyilvántartása, adatbázisának frissítése a leltár függvényében, a haszonbérleti szerződések követése, a hatóság képviselete a bíróságon.

 

Tevékenységek:

 • Dokumnetació osszeállítása (határozat tervezetek, jelentések) amelyeket tanácsűlésre terjesztenek fel, vagyoni, haszonbérleti, társulási, eggyüttműködési és bérlési céllal.

 • Sepsiszentgyörgy municípium ingatlanjainak azonosítása és telekkönyvi bejegyzése.

 • A hatályos törvénykezés értelmében, a helyi tanácsnak jóváhagyásra, magán és közvagyon árverésen való értékesítésére irányuló dokumentáció előkészítése.

 • A 18/1991 törvény alapján benyujtott terület igénylési kérések megoldása a területeken lévő epülettulajdonosok részére és a javaslatok előterjesztése Kormánybíztosi rendeletre.

 • A „Gyere Haza” program nyilvántartása, az érdekelt személyekkel való kapcsolattartás, az új érdeklődők tanácsadása és nyilvántartása.

 • Megszervezi a területek értésítése céljából a versenytárgyalásokat, ősszeállítja a haszonbérleti szerződéseket, jegyzőkönyveket és árverési jelentéseket az árverések kihirdetése után.

 • Összeallítja a bérleti, társulási szerződéseket az érvényben lévő törvények betartásával.

 • Ellenőrzi terepen a haszonbérleti, tarsulási, eggyüttműködési és bérlési céllal igényelt Sepsiszentgyörgy municípium vagyonához tartozó javakat.

 • Nyilvántartja Sepsiszentgyörgy municípium magán és közvagyonát.

 • Nyilvántartja és követi a haszonbérleti, bérleti és társulási szerződéseket.

 • Az érték nélkuli ingatlanok helyi felértékelése.

 • Biztosítja és követi a járandóságok befizetését, a bérleti díjak és más szerződéses kötelességek törlesztését.

 • Összeállítja a felszollításokat hátrálékos költségvetési követelményekre.

 • A hatályos torvenykezés keretein belől válaszol a lakossági megkeresésekre.

 • Képviseli az intézményt a biróságok előtt.