hu
 
Hétfő, 2024. Május 27.

Parkrendezés a Csíki negyedben

2020-06-01 18:22:54

A fenntartható városfejlesztés, a városi régiók hátrányos helyzetű közösségeinek fizikai, gazdasági és társadalmi újjáélesztése, a helyi politika kulcsfontosságú eleme. A projekt megvalósítása támogatja a Csíki (Ciucului) negyed peremre szorított közösségének fenntartható városfejlesztés folyamatát. A közvetlen kedvezményezetteknek, a város lakosságának, különösen a peremre szorult Csíki negyed lakóinak, lehetőségük lesz arra, hogy használják az átalakított parkot és bekapcsolódjanak a társadalmi térbe, hozzájárulva ezzel az életkörülmények javításához, a hátrányos helyzetű emberek beilleszkedéséhez és a közösségbe való bevonásukhoz.

A projekt megvalósítása során végrehajtandó fő beavatkozási munkálatok a következők:

- A közparknak szánt terület kétoldali elkerítése.

- A parkot két átlós sétány fogja keresztezi, a lakók által jelenleg is használt útvonalt követve. A felület többi részét, a játszótér kivételével, pázsit fogja borítani.

- A játszótér szabálytalan kerülettel lesz bővítve a berendezések, kültéri bútordarabok felújításra kerülnek és új elemekkel lesznek kiegészítve.

- Párhuzamosan a tömbházzal, amely a létesítmény déli oldalát határolja, egy füves földhullám lesz kiépítve, enyhén ívelt síkkal, amely mérsékelt vizuális akadályt hoz létre a park és a lakóterület között.

- A két mellszobor ugyanarra a felújított kő talapzatra lesz visszahelyezve. Elhelyezésük központi lesz, a földhullám előtt.

- Ülőhelyek lesznek elrendezve az átlós sétányok mentén, amelyek a keleti tömbház bejáratához vezetnek.

- Javasolt az ültetvény gazdagítása ugyanazon fajú fákkal és más őshonos fajokkal, a levelek szín és a mennyiség változatosabb összetételének elérése érdekében. Ezáltal, a növényzet nagyobb árnyékot fog adni és jobban tisztítja a levegőt.

- A közvilágítás öt közepes magasságú oszlop segítségével valósul meg, amelyek a park négy sarkában és a két átlós sétány kereszteződésénél lesznek elhelyezve. Két világítótest lesz elhelyezve a park nyugati részét határoló tömbházak bejáratánál.

- A sétányok kereszteződésénél egy ivókút lesz elhelyezve.

- A felesleges esővíz összegyűjtése és egy automata gyepöntöző rendszer is meg lesz tervezve.

- 15 parkolóhely kerül kialakításra.

 

Jelen projektet az 5344/29.04.2020 számú Finanszírozási szerződés alapján lesz végrehajtva és a 2014–2020 közötti regionális operatív program finanszírozza - 4. -Prioritási tengely - A fenntartható városfejlesztés támogatása, 4.3 Beruházási prioritás - A városi és vidéki térségekben hátrányos helyzetű közösségek fizikai, gazdasági és társadalmi újjáélesztésének támogatása. A projekt tervezett időtartama: 2020.04.29. - 2021.06.30. A projekt teljes értéke 2.003.920,71 lej, ÁFA-val, ebből a vissza nem térítendő támogatható érték 1.584.592,31 lej. Az önkormányzat saját hozzájárulása 419.328,40 lej, ami a projekt összes nem támogatható költségeinek, 386.989,78 lej, kifizetését jelenti, valamint a projekt támogatható értékének 2% -ának a hozzájárulását, 32.338,62 lei összeget.