hu
 
Hétfő, 2024. Június 17.

A Kőrösi Csoma Sándor Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése és bővítése

2020-06-01 18:22:54

A projek célja egy minőségi, befogadó és hozzáférhető oktatási infrastruktúra fejlesztése annak érdekében, hogy az oktatási folyamatok javítása és a gyermekek minőségi oktatáshoz való hozzáférésének megkönnyítése által, növelje a szervezett, minőségi óvodai oktatásban részesülő gyermekek számát, ezáltal támogatva a szülők munkaerőpiacra jutását is.

Bontási és építési munkálatok javasoltak a meglévő terek funkcionális átszervezésére, a helyiség továbbá is 3 óvoda termet foglal magába, a megfelelő működéshez szükséges összes mellékhelyiségekkel: előcsarnok/közös fogadó helyiség a 3 teremnek, nem szerinti mosdó, a gyerekek ételének felmelegítésére szolgáló helyiség, szigetelő, adminisztrációs iroda, raktár. Az épület keleti oldala egy 30 négyzetméteres épülettesttel lesz kibővítve, módszertani szoba elhelyezésére. Át lesz szervezve az épülethez való hozzáférés. Külső tereprendezési munkák javasoltak: vertikális rendszerezés, kerítés és kapu építése, játszótér berendezése és egy raktár építése a telek délkeleti sarkában.

A megvalósítandó javasolt beavatkozások: az oktatási infrastruktúra fejlesztése az épület funkcionális átszervezésével és az új módszertani helyiséggel történő kibővítésével, a terep vertikális rendszerezése, egy játszótér létrehozása valamint az óvoda termeinek felszerelése és berendezése, mindezek által a gyerekek nagyobb helynek, magas szintű kényelemnek és fejlesztett oktatási szolgáltatásoknak fognak örvendeni. A beruházás megvalósítása hozzájárul az óvodai oktatási folyamat értékének növelésére.

Jelen projektet az 5065/31.01.2020 számú Finanszírozási szerződés alapján lesz végrehajtva és a 2014–2020 közötti regionális operatív program finanszírozza - 4. -Prioritási tengely - A fenntartható városfejlesztés támogatása, 4.4 Beruházási prioritás - Beruházások az oktatásba, a képzésbe, ideértve a szakképzést a készségek elsajátítására és az egész életen át tartó tanulást, az oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztésével, 4.4. Konkrét célkitűzés: Az infrastruktúra minőségének javítása a korai oktatáshoz való jobb hozzáférés biztosítása érdekében és a szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása érdekében. A projekt tervezett időtartama: 2020.01.31. - 2021.12.31. A projekt teljes értéke 2.209.798,19 lej ÁFA-val, ebből a vissza nem térítendő támogatható érték 2.165.212,22 lej. Az önkormányzat saját hozzájárulása 44.585,97 lej, ami a projekt összes nem támogatható költségeinek, 397,97 lej, kifizetését jelenti, valamint a projekt támogatható értékének 2% -ának a hozzájárulását, 44.188,00 lei összeget.