hu
 
Szerda, 2023. Szeptember 27.

Normatív tanácshatározatok: 2022/322. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2022.08.30

2022/322. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2022/47955. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.05.31/37449. számmal iktatott, a Multi-Trans Rt. vezérigazgatójának 2022.05.31/456. számú átiratát;
Tekintetbe véve a közintézményen kívüli szakértői/tanácsadói szolgáltatással való szerződéskötés célszerűségére vonatkozó Belső Ellenőrzési Részleg 2022/40582. sz. jelentését;
Figyelembe véve a menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 2019/77628-as számú megbízói szerződés szerinti szállítás Km-enkénti tarifájának költségeire vonatkozó várható pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 2022.07.05/223. számú auditor jelentést.
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 2019/77628-as számú megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a közösségi közüzemi szolgáltatások nemzeti szabályozó hatóságának a 2007/272 sz., az utólag módosított és kiegészített, a helyi személyszállítási közszolgáltatások tarifáinak megállapításáról, kiigazításáról és módosításáról szóló keretszabályok jóváhagyásáról szóló Rendeletét;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, az utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdése által előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés s pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosítását és kiegészítését, a 2022/7. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Felhatalmazást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr a 2022/7. számú kiegészítő okirat aláírására.
3. CIKK. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság és az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. augusztus 18.

ÜLÉSELNÖK

Zsigmond József

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző