hu
 
Szerda, 2023. Szeptember 27.

Normatív tanácshatározatok: 2022/407 számú HATÁROZAT a humán erőforrás fejlesztése az IT-szektorban elnevezésű többéves, helyi/megyei közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról valamint Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által és az IT Plus Egyesület közötti társulás jóváhagyásáról A humán erőforrás fejlesztése az IT-szektorban elnevezésű többéves, helyi/megyei közérdekű program szervezése, finanszírozása és lebonyolítása érdekében

2022.10.14

2022/407 számú HATÁROZAT
a humán erőforrás fejlesztése az IT-szektorban elnevezésű többéves, helyi/megyei közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról valamint Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által és az IT Plus Egyesület közötti társulás jóváhagyásáról A humán erőforrás fejlesztése az IT-szektorban elnevezésű többéves, helyi/megyei közérdekű program szervezése, finanszírozása és lebonyolítása érdekében

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Igazgatóság 2022.07.15/47535. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2022.05.18/34069. számmal iktatott, az IT Plus Egyesület 2022.05.16/27-es számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál a 2022.08.08/52811. számmal iktatott, Kovászna Megye Tanácsa 2022.08.08/9948-as számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározatát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Kultúra-, tudomány- és tanügyi szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés b, d és e pontjának, a (4) bekezdés f pontjának, a (7) bekezdés a pontjának és a (9) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja A Humán erőforrás fejlesztése az informatika területén helyi/megyei érdekű többéves programot.
2. CIKK. - Jóváhagyja A Humán erőforrás fejlesztése az informatika területén helyi/megyei érdekű többéves program szabályzatát, jelen határozat szerves részét képező 1-es számú melléklete szerint.
3. CIKK. - Jóváhagyja A Humán erőforrás fejlesztése az informatika területén helyi/megyei érdekű többéves program közös megszervezése, finanszírozása és lebonyolítása céljából Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, és az IT Plus Egyesület között létrejövő társulást.
4. CIKK. - Jóváhagyja a társulási szerződés tervezetét, jelen határozat szerves részét képező 2-es számú melléklete szerint.
5. CIKK. - (1) Jóváhagyja az 1. cikkelyben nevezett program finanszírozásához Sepsiszentgyörgy municípium hozzájárulását 70.000 lejes összegben, amely a program 3-as számú mellékletben feltüntetett költségvetésének 50%-át teszi ki.
(2) Az 1. cikkelyben nevezett program költségvetése évente kiegészítésre kerül, amennyiben szükséges, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által elfogadott határozattal.
6. CIKK. - Meghatalmazza Antal Árpád-András urat, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét a társulási szerződés aláírására.
7. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr, a polgármesteri rendelettel kinevezett személy, és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, valéamint a 3. cikkelyben említett jogi személyek.

Sepsiszentgyörgy, 2022. szeptember 29.

ÜLÉSELNÖK

Comăneci Liviu-Vasile

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző