hu
 
Hétfő, 2024. Július 22.

Normatív tanácshatározatok: 2022/339. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében

2022.09.13

2022/339. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2022/44824. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.06.28/43752. számmal iktatott, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2022.06.28/207. számú kérését;
Figyelembe véve a 2008/87-es számú Határozatot, Sepsiszentgyörgy municípium és más területi-közigazgatási egységek társulásáról, az AQUACOV Közösségek Közti Társulás megalapítása érdekében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közműszolgáltatásról szóló 2006/51. számú törvény előírásait;
Figyelembe véve a 2006/241-es számú, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve a 2005/246. számú Törvénnyel jóvá hagyott az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000/26. számú kormányrendelet előírásait;
Figyelembe véve az AQUACOV Közösségek Közti Társulás aktualizált Alapszabályzat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe, hogy a következőkről szavazzon:
a) Dálnok és Zágon csatlakozásának jóváhagyásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesülethez;
b) az AQUACOV Közösségek Közti Társulás aktualizált Alapszabályzat 1. számú kiegészítő okirat tervének a jóváhagyásáról, jelen határozat melléklete szerint.
2. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap az 1. cikkelyben jelölt személy.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület.

Sepsiszentgyörgy, 2022. augusztus 25.

ÜLÉSELNÖK

Zsigmond József

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző