hu
 
Szombat, 2023. Június 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/97. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2022.04.21

2022/97. számú HATÁROZAT
az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2022.02.03/7727. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a 2022.01.27/5570. számú, az utcai szemetes kosarak átadás-átvételi jegyzőkönyvét;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.01.27/5570. számmal iktatott, a TEGA Rt 2022.01.26/1833. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. regionális szolgáltató között létrejött, utólag módosított és kiegészített 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a 2006/51. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közmű szolgáltatásról szóló törvény 10. cikk. (5) bekezdésében foglaltakat;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk. 13. bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2022/23. számú kiegészítő okirat tervének megfelelően, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. – A jelen határozat 1. cikkelyében foglaltak jóváhagyására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy Municípium képviselője az Öko Sepsi társulás közgyűlésében.
3. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 9.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 

Melléklet