hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/38. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített 2017/4-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkoló helyek működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről, illetve a 2022-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2021/443-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2022.04.21

2022/38. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített 2017/4-es számú tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkoló helyek működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről, illetve a 2022-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2021/443-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy municípiumi Helyi Rendőrség 2022/3963. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezéseit;
Figyelembe véve a helyi érdekeltségű köz- és magánterületek kezelési közszolgáltatásainak szervezési és működési szabályozására vonatkozó 2002/71. számú Kormányrendelet alkalmazási keret-szabályozására vonatkozó 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely 13. bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b és c pontjának, (4) bekezdés d és e pontjának, a (6) bekezdés a és b pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdésének és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy Municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosítását és kiegészítését, a következő képpen:
I.1. Az 1. számú melléklet 17 parkolóhellyel egészül ki, amelyek az 1918. december 1 utca 12 szám alatt találhatóak, illetve elhatárolja fizetési zónakra 0. zónára és 1. zónára, a helyi tanács által jóváhagyott helyi adók és illetékekről szóló határozata alapján.
I.2. A határozat 1. számú melléklete kicserélődik jelen határozat szerves részét képező 1. számú mellékletével.
II. Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkoló helyek működési szabályzata a következő képpen módosul és egészítődik ki:
II.1. A 2. cikkely c betűje a következő tartalommal:
”c) Fizetős közterületi parkoló - jelen cikkely a betűjébe foglaltak szerint létrehozott parkoló, Sepsiszentgyörgy municípium köz- vagy magánterületén, melynek használatáért parkolási díjat vetnek ki és amelyet közvetlen módon kezelhet helyi közigazgatási hatóság, vagy közvetett módon egy gazdasági szereplő. A fizetős közterületi parkolók elhelyezkedését, a fizetős zónákat és a parkolók számát Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa határozattal állapítja meg és módosítja.”
II.2. A 7. cikkely a következő tartalommal:
”7. cikkely - Parkolójegy vagy bérlet alapján történő megállás/állomásozás/parkolás a fizetési zónák és ezek érvényességi idejének betartásával megengedett.”
II.3. A 8. cikkely a következő tartalommal:
”8. cikkely - A parkolójegy a rövid távú parkolás fizetőeszköze - lej/hely/óra egységben (a befizetett összeg arányos a perc töredékével), illetve egész napos parkolás esetén (kizárólag az 1. zónában) - lej/hely/nap egységben, úgy kialakítva, hogy önkifizetési rendszert lehessen használni. Jegyek csak a fizetős közterületi parkolók területén elhelyezett automatákból válthatóak ki.”
II.4. A 9. cikkely a következő tartalommal:
”9. cikkely - A fizetési zóna és érvényességi ideje rá van nyomtatva a parkolóautomatákból vásárolt parkolójegyekre, feltüntetve ezek kiállítási dátumát és időpontját is.”
II.5. A 10. cikkely a következő tartalommal:
”10. cikkely - (1) Az SMS-ben történő fizetés mobiltelefon által a rövid távú parkolás fizetőeszköze - lej/hely/óra egységben és egész napos parkolás esetén (kizárólag az 1. zónában) - lej/hely/nap egységben, úgy kialakítva, hogy önkifizetési rendszert lehessen használni.
(2) Az SMS-el történő fizetés a Helyi Tanács által megszabott, Sepsiszentgyörgy municípium területén a parkolási díj sms-ben történő kifizetésére bevezetett rendszer alapján történik, a következő képpen:
- a kifizetés egy SMS küldése által történik a 7420 rövid számra, a következő tartalommal:
493 CV01ABC, ahol a 493 Sepsiszentgyörgynek kijelölt állandó prefixe és a parkolási idő 30 perce, illetve a CV01ABC a parkoló jármű rendszáma;
491 CV01ABC, ahol a 491 Sepsiszentgyörgynek kijelölt állandó prefixe és a parkolási idő 1 órája, illetve a CV01ABC a parkoló jármű rendszáma;
492 CV01ABC, ahol a 492 Sepsiszentgyörgynek kijelölt állandó prefixe és a parkolási idő 2 órája, illetve a CV01ABC a parkoló jármű rendszáma;
490 CV01ABC, ahol a 490 Sepsiszentgyörgynek kijelölt állandó prefixe és a parkolási idő 1 napja, illetve a CV01ABC a parkoló jármű rendszáma;
- az ügyfél a következő visszaigazoló SMS-t kapja:
”CV01ABC befizette a parkolási díjat Sepsiszentgyörgyön a költség összege EUR+ÁFA. A fizetés 00:00 óráig érvényes ÉÉÉÉ-HH-NN. Köszönjük!”
”CV01ABC befizette a parkolási díjat Sepsiszentgyörgyön a költség összege EUR+ÁFA. A fizetés 00:00 óráig érvényes ÉÉÉÉ-HH-NN. Köszönjük!”
”CV01ABC befizette a parkolási díjat Sepsiszentgyörgyön a költség összege EUR+ÁFA. A fizetés 00:00 óráig érvényes ÉÉÉÉ-HH-NN. Köszönjük!”
”CV01ABC befizette a parkolási díjat Sepsiszentgyörgyön a költség összege EUR+ÁFA. A fizetés 00:00 óráig érvényes ÉÉÉÉ-HH-NN. Köszönjük!”
II. 6. A 11. cikkely (1) bekezdése a következő tartalommal:
”(1) A fizetős nyilvános parkoló helyfoglalás nélkül, parkolási engedély alapján, előfizetéses alapon is megengedett.
II. 7. A 12. cikkely a következő tartalommal:
”12. cikkely - A következő típusú bérletek kerülnek kiállításra:
a) a nullás zónában bérelt/parkolási engedély minimum egy hónapos és legfeljebb 1 éves érvényességi idővel az itt lakók számára;
b) bérelt/parkolási engedély a fogyatékkal élőknek;
c) bérelt/parkolási engedély az elektromos autóknak;
d) bérelt/parkolási engedély az 1. zónában - minimum egy hónapos és legfeljebb 1 éves érvényességi idővel.
II. 8. A 13. cikkely (1), (2), (3), (6) és (7) bekezdése a következő tartalommal:
”(1) A járművek/gépjárművek ideiglenes parkolása az ott lakók számára, helyfoglalás nélkül azon természetes személyek esetében engedélyezett, akiknek a lakhelye/székhelye olyan utcában vagy utcarészben található, ahol a parkolók nullás zónának vannak nyílvánítva, és amely egy nulla zonás parkolási engedély alapján kerül kiadásra az ott lakók számára, a következő igazoló dokumentumok alapján:
- másolat a kérelmező személyazonossági igazolványáról és a tulajdonban/társtulajdonban levő járművek/gépjárművek forgalmi engedélyéről, akiknek a lakhelye/székhelye olyan utcában vagy utcarészben található, ahol a parkolók nullás zónának vannak nyílvánítva.
Azon utcák vagy utcaszakaszok listáját, amelyekre lakhelyi parkolási engedély igényelhető a nulla zónába, a helyi adókról és illetékekről szóló határozatával állapítja meg a helyi tanács.
”(2) Minden fizetős parkolóban érvényes az 1. zóna típusú parkolási engedély, kivéve a helyi tanács adókról és illetékekről szóló határozatával megállapított 0. zónához tartozó parkolókat, és előzetesen, a parkolóhely használatba vétele előtt szerezhető be az erre vonatkozó illeték kifizetésével a sepsiszentgyörgyi Közpénzügyi Igazgatóságon, vagy átutalással a kedvezményezett, Sepsiszentgyörgy municípium RO55TREZ25621180250XXXXX számlájára, adószám: 4404605.
Banki átutalással történő fizetés esetén az ügyfelek a kért engedélyt a sepsiszentgyörgyi Közpénzügyi Igazgatóság székhelyén vehetik át, amennyiben Sepsiszentgyörgy Municípium Kincstára megerősítette, a kiállított számlakivonat alapján a megállapított illeték kifizetését.”
”(3) Az 1. zónában való ideiglenes, helyfoglalás nélküli parkolási engedélyt legkevesebb egy hónapra és legtöbb egy naptári évre állítják ki.”
”(6) A nulla zónában lakók bérletét azon fizikai személyeknek állítják ki, akiknek nincs a közvetlen közelében más parkolóhely.”
”(7) A lakóhelyi nulla zónás és az 1. zónás bérlet/parkolási engedély csak arra a járműre/gépjárműre érvényes, amelynek rendszáma fel van tüntetve erre.”
II.9. A 15. cikkely a következő tartalommal:
”15. cikkely - A parkolójegyket kötelező módon jól látható helyre a járműn/gépjárműn belül - a műszerfalon vagy ennek szélvédőjén, vagy adott esetben a járműn/gépjárműn kívül (moped, motorbicikli) kell elhelyezni, oly módon, hogy lehetővé tegye a parkolóhely, az érvényességi időtartam, illetve a kibocsátás dátumának ellenőrzését/megtekintését.”
II.10. A 20. cikkely (1), (2) és (4) a következő tartalommal:
”(1) Abban az esetben, ha ellenőrzéskor az ügynök azonosítja azt a gépjármű tulajdonost/birtokost/használót/vezetőt aki nem tartja be jelen Szabályzat rendelkezéseit, egy értesítőt/tudomásul vételi megállaítást, melyben feljegyzi/megállapítja a helyre vonatkozó információkat, a parkoló helyzetét és a bekövetkezés idejét, a jármű/gépjármű rendszámtábláját, az áthágott jogszabályok rendelkezéseinek leíró elemeit és az ezzel járó szabálysértési szankciók határértékeit. Ezen iratot keltezve a jármű/gépjármű szélvédőjére, az ablaktörlő alá helyezve, vagy ragasztva lesz kifüggesztve/tudomásra hozva.”
”(2) Ugyancsak ezen irat tartalmazza azon gépjármű tulajdonos /birtokos/használó/vezető lehetőségét aki megszegte adott esteben a kifizetést/ a fizetési zónát figyelmen kívül hagyta/ túllépte az időkeret /parkolójegy kihelyezését, hogy alkalmazkodva a törvényes előírásokhoz, kifizet két napra szóló parkolási díjat, amennyiben az 1-es zónában parkolt, vagy három napra, amennyiben 0-ás zónában parkolt,
a helyi tanács által jóváhagyott helyi adók és illetékekről szóló határozata alapján, 48 órán belül (két munkanap) Sepsiszentgyörgy municípium Közpénzügyi Igazgatóság péztáránál.”
”(4) Az ügynök figyelemmel kíséri a Sepsiszentgyörgy municípium Közpénzügyi Igazgatóság nyilvántartásában, hogy az értesített/bejelentett gépjármű tulajdonos/használó/vezető kifizette a parkolási díj ellenértékét két napra, vagy adott esetben három napra, a megadott határidőn belül, ellenkező esetben kiállítódik egy szabálysértés tényét megállapító jegyzőkönyv, a szabálysértési jogrendre vonatkozó rendelkezések előírásai szerint.”
II.11. A 24. cikkely a, b és d betűi a következő tartalommal:
”a) a parkolási díj ki nem fizetése, vagy parkolás a fizetési zóna figyelmen kívül hagyásával;
b) a parkolójegy nem megfelelő módon jól látható helyre a járműn/gépjárműn belül - a műszerfalon vagy ennek szélvédőjén, vagy adott esetben a járműn/gépjárműn kívül (moped, motorbicikli) elhelyezése, oly módon, hogy lehetővé tegye a parkolóhely, az érvényességi időtartam, illetve a kibocsátás dátumának ellenőrzését/megtekintését;
d) az SMS-es parkolás által nyújtott időtartam meghaladása, használt parkolójegy.”
II.12. XII. A 25. cikkely a következő tartalommal:
”25. cikkely - Jelen szabályzat 24. cikkelyébe foglalt szabálysértések a a következőképpen bírságolják:
a) 400 lejtől 600 lejes bírságig az a, c, g, h, i és k betűkbe foglaltakat;
b) 200 lejtől 400 lejes bírságig a b, d, e, f és j betűkbe foglaltakat.”
II. 13. A 26. cikkely 2. bekezdése a következő tartalommal:
”(2) A szabálysértő, a szabálysértés tényét megállapító jegyzőkönyv megkötésétől, vagy, adott esetben, ennek kiközlésétől számított legtöbb 15 napon belül kifizetheti a jelen határozatban megszabott minimális bírság felét, mely lehetőségről az ügynök említést tesz a jegyzőkönyvben.”
2. cikk. – A 2017/4-es számú tanácshatározat 2-es számú melléklete kihelyettesítődik jelen határozat 2-es számú mellékletével, mely jelen határozat szerves részét képezi.
3. cikk. - Jelen határozat érvénybe lépésekor jóváhagyódik a 2022-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2021/443-as számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése oly módon, hogy 2021/443-as számú tanácshatározat 1. számú mellékletének tartalma, a VIII fejezet ”Egyéb helyi adók” táblázata, 1. pont ”A 0 zónában kialakított közterületi parkolók parkolási díja” és a 2. pont ”Közterületi parkolók parkolási díja” kicserélődik jelen határozat 3. számú mellékletével, mely jelen határozat szerves részét képezi.
4. cikk. – Jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Rendőrségét és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóságot, valamint az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Irodát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2022 február 2.

ÜLÉSELNÖK

Magyarosi Imola-Piroska

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző