hu
 
Hétfő, 2024. Június 17.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/319. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium, Árnyas és Vasile Goldiș utca Lakótömbház elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2022.08.24

2022/319. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípium, Árnyas és Vasile Goldiș utca Lakótömbház elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium városi főépítészének 2022/41518. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2022.03.21/19020. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, Árnyas és Vasile Goldiș utca Lakótömbház elnevezésű övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípium, Árnyas és Vasile Goldiș utca Lakótömbház elnevezésű övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 41396. számú telekkönyvben a 41396. kataszteri számon nyilvántartott 1998 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan a 9/2021. számú Projekt alapján, melyet CAD PROJECT Kft. állított össze és amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. augusztus 8.

ÜLÉSELNÖK

Zsigmond József

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző