hu
 
Hétfő, 2024. Július 22.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/318. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium, Bartók Béla, Szegfű, George Enescu és Koréh Endre utca - Nyugat-Szemerja városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2022.08.24

2022/318. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy municípium, Bartók Béla, Szegfű, George Enescu és Koréh Endre utca - Nyugat-Szemerja városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium városi főépítészének 2022/40610. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2022.01.25/4937. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, Bartók Béla, Szegfű, George Enescu és Koréh Endre utca - Nyugat-Szemerja városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípium, Bartók Béla, Szegfű, George Enescu és Koréh Endre utca - Nyugat-Szemerja városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 23876. számú telekkönyvben a 23876. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 37901. számú telekkönyvben a 37901. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 24927. számú telekkönyvben a 24927. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 24937. számú telekkönyvben a 24937, 24937-C1, 24937-C2 kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 26870. számú telekkönyvben a 832/26/b/2/3/4/2/2/2/2/4/2/2/3 helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 30605. számú telekkönyvben a 30605. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 33960. számú telekkönyvben a 33960. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 41329. számú telekkönyvben a 41329. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 41690. számú telekkönyvben a 41690. kataszteri számon nyilvántartott 12104 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan a 1579/69140/2021. számú Projekt alapján, melyet V&K Kft-Románia Sepsiszentgyörgy állított össze és amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. augusztus 8.

ÜLÉSELNÖK

Zsigmond József

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző