hu
 
Szerda, 2023. Szeptember 27.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/285. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium területén a tömbházak körüli zöldövezetek felújításának támogatására vonatkozó többéves program jóváhagyásáról

2022.08.24

2022/285. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium területén a tömbházak körüli zöldövezetek felújításának támogatására vonatkozó többéves program jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóság 2022.04.28/29333. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, települések belterületén található zöldövezetek szabályozásáról és ügykezeléséről szóló 2007/24. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekről szóló 2006/273. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, területrendezésről és urbanisztikáról szóló 2001/350. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, környezetvédelemről szóló 2005/195. számú sürgősségi rendeletet;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a városi és falusi helységekkel való gazdálkodásról szóló 2002/21. számú kormányrendeletet;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt és utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b és c pontjának, a (4) bekezdés f pontjának és a (7) bekezdés i pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdésének és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén a tömbházak körüli zöldövezetek felújításának támogatására vonatkozó többéves programot.
2. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén a tömbházak körüli zöldövezetek felújításának támogatására vonatkozó többéves program szabályzatát, melyen jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium területén a tömbházak körüli zöldövezetek felújításának támogatására vonatkozó többéves program költségvetését a 2022-es évre 1.000.000 lej értékben.
4. CIKK. – Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatósága és a Gazdasági és Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2022. július 20.

ÜLÉSELNÖK

Vargha Fruzsina

ELLENJEGYZI

Morar Edith

a Főegyző nevében