hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/23. számú HATÁROZAT a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program szabályzatának a módosításáról és kiegészítéséről

2022.02.09

2022/23. számú HATÁROZAT
a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program szabályzatának a módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Iroda 2021/77937. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2011/104. sz. a környezeti levegő minőségéről szóló Törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a környezetvédelemről szóló 2005/195. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény előírásai alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b és d pontjának, a (4) bekezdés g pontjának és a (7) bekezdés i pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a 2021/72-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program szabályzatának módosítását és kiegészítését, az alábbiak szerint:
I. A 4. cikkely a következő tartalommal:
”4. cikk. - A program kedvezményezettjei sepsiszentgyörgyi lakhellyel/székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek, vagy azok örökösei/jogutódjai, akik tulajdonában legkevesebb 5 éve Sepsiszentgyörgyön forgalomba bejegyzett használt autó van.”
II. Az 6. cikkely a következő tartalommal:
”6. Cikk. – A Programban való részvételehez a kezdeményezettnek az alábbi feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:
a. sepsiszentgyörgyi lakhellyel/székhellyel kell rendelkeznie;
b. a használt autó tulajdonosának kell lennie legkevesebb 3 évig;
c. nem lehet tartozása a helyi költségvetés felé;
d. saját felelősségre nyilatkoznia kell, hogy nem vett részt és nem kapott értékjegyet ugyanarra az autóra az Országos roncsautó program keretében, melyet a Környezetvédelmi Alap Ügyvezetősége bonyolít le;
e. vállalja, hogy a következő 3 évben nem vásárol 5 évnél régebbi autót, ellenkező esetben visszafizeti Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának a Program kedvezményezettjeként kapott 3 000 lejt;
f. a használt autó a kérés iktatásának időpontjában legkevesebb 5 évig Sepsiszentgyörgyön volt forgalomba iratva;
g. a leadott autó tartalmazza az alapvető alkatrészeket (motor, tengely, felfüggesztés, karosszéria, alváz, a működéshez szükséges alapvető elektronikai felszerelés és katalizátor, amennyiben ezek a gyártás során bekerültek a járműbe).”
III. A 7. cikkley a következő tartalommal:
”7. cikk. – A kérelmezők egy iratcsomó benyújtásával jelentkezhetnek a Programba, ennek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
a. A jelen Szabályzathoz csatolt kérelem, amely tartalmazza a saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot is, hogy a kérelmező nem vett részt és nem kapott értékjegyet ugyanarra az autóra az Országos roncsautó program keretében, melyet a Környezetvédelmi Alap Ügyvezetősége bonyolít le;
b. Az autótulajdonos személyi igazolványának/a cégbíróság által kiadott cégbejegyzési tanusítványnak/öröklési bizonyítványnak a másolata, a kérelmező által aláírva és feltüntetve, hogy „az eredetivel megegyező”;
c. Az autó törzskönyvének és forgalmi engedélyének másolata, vagy más tulajdonjogot igazoló akta, a kérelmező által aláírva és feltüntetve, hogy „az eredetivel megegyező”;
d. Felhatalmazás (szükség esetén).”
IV. A 8. cikkley egy új, (2) bekezdéssel egészül ki, a következő tartalommal:
”(2) Az elektronikusan megküldött dokumentumok csak olvasható, PDF formátumban elfogadhatók.”
V. A szabályzat melléklete kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
2. CIKK. – A 2021/72-es számú tanácshatározattal jóváhagyott melléklet, a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program szabályzata, kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a polgármesteri rendelettel kinevezett köztisztviselő, illetve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság és a Városgazdálkodási Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. január 27.

ÜLÉSELNÖK

Lakatos László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző