hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/173. számú HATÁROZAT azon helyi adók és illetékek inflációs ráta szerinti indexeléséről, amelyek lejes pénzösszegben vannak megállapítva, vagy amelyek bizonyos meghatározott lejes pénzösszeg alapján vannak megszabva, valamint a helyi költségvetésbe fizetendő bírságok határértékeinek jóváhagyásáról

2022.05.16

2022/173. számú HATÁROZAT
azon helyi adók és illetékek inflációs ráta szerinti indexeléséről, amelyek lejes pénzösszegben vannak megállapítva, vagy amelyek bizonyos meghatározott lejes pénzösszeg alapján vannak megszabva, valamint a helyi költségvetésbe fizetendő bírságok határértékeinek jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Igazgatóság 2022/15158. számú szakjelentését;
Figyelembe véve az Országos Statisztikai Intézet által, az Inflációs és fogyasztói árak alakulásáról közölt adatai alapján: 2021. december, a 2022.01.14./17. számú sajtóközlemény alapján, közzétéve a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium honlapján, a 2021. évi inflációs rátára vonatkozóan;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2006/273. számú, utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekről szóló törvény 5. cikk. (1) bekezdés a pontja és a (2) bekezdés, 16. cikk. (2) bekezdés, 20. cikk. (1) bekezdés b pontja és a 27. cikk. előírásait;
Figyelembe véve a 2015/227 számú, utólag módosított és kiegészített, az adótörvénykönyvről szóló törvény 491. cikkely rendelekezései alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának és (4) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja az inflációs ráta szerinti indexelését, vagyis 5,1% -al, azon helyi adók és illetékekre vonatkozóan amelyek lejes pénzösszegben vannak megállapítva, vagy amelyek bizonyos meghatározott lejes pénzösszeg alapján vannak megszabva, valamint Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetésbe fizetendő bírságok határértékeit, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. - Jelen határozat 2023 január 1-jétől lép érvénybe és a 2023-as évre vonatkozó adók és illetékek megállapításánál lesz számításba véve.
3. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. május 5.

ÜLÉSELNÖK

Toth-Birtan Csaba

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző