hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/164. számú HATÁROZAT a 2021/414-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről

2022.05.12

2022/164. számú HATÁROZAT
a 2021/414-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Osztály 2022/25150. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/350. sz., az Ifjúsági törvényt;
Figyelembe véve az ifjúsági tevékenységek decentralizálásának stratégiájára vonatkozó 2010/886. sz. kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, utólag módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés d pontjának, a (7) bekezdés e pontjának és a (14) bekezdés rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a 2021/414-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program szabályzatának módosítását és kiegészítését, az alábbiak szerint:
I. A 7. cikkely d pontja egy új ponttal egészül ki, a d1 ponttal, a következő tartalommal:
”d1) amennyiben a kérelmező munkahelye nem Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén van, igazolnia kell, hogy tevékenységét Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén otthonról végzi;”
II. Módosul a 8. cikkely c pontja a következő tartalommal:
c) érettségi diploma vagy szakiskolát végzett diploma;”
III. A 8. cikkely d pontja egy új ponttal egészül ki, a d1 ponttal, a következő tartalommal:
”d1) a munkáltató által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a kérelmező a tevékenységét Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén otthonról végzi;”
2. CIKK. – A szabályzat 1. számú melléklete kicserélődik jelen határozat szerves részét képező mellékletével.
3. CIKK. - Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap a polgármesteri rendelettel kinevezett személy, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2022. április 28.

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincső

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Szabályzat 1. számú melléklete