hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/163. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium társulásának jóváhagyásáról Réty, Uzon, Kökös, Illyefalva, Árkos, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Mikóújfalu, Bodok, Málnás, Sepsibükszád és Maksa község között a Sepsi Metropolisz Övezet Közösségfejlesztő Egyesület létrehozása céljából

2022.05.12

2022/163. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium társulásának jóváhagyásáról Réty, Uzon, Kökös, Illyefalva, Árkos, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Mikóújfalu, Bodok, Málnás, Sepsibükszád és Maksa község között a Sepsi Metropolisz Övezet Közösségfejlesztő Egyesület létrehozása céljából

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Igazgatóság 2022/21354. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium 2022/23972. számú beleegyezését, Sepsibükszád község 2022/24442. számú beleegyezését, Kökös község 2022/24818. számú beleegyezését, Illyefalva község 2022/24927. számú beleegyezését, Mikóújfalu község 2022/24819. számú beleegyezését, Réty község 2022/24820. számú beleegyezését, Uzon község 2022/24821. számú beleegyezését, Bodok község 2022/24822. számú beleegyezését, Árkos község 2022/24824. számú beleegyezését, Sepsikőröspatak község 2022/24825. számú beleegyezését, Maksa község 2022/24826. számú beleegyezését, Gidófalva község 2022/24827. számú beleegyezését, Málnás község 2022/25311. számú beleegyezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2001/351. számú, a nemzeti terület rendezési tervére vonatkozó törvény 7. cikkelyét;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. számú kormányrendelet 1. és 3. cikkelyét;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekről szoló 2006/273. számú törvény 35. cikkelyét;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, és módosított, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípiumnál a 2022.04.04/234736. számmal iktatott a 2022 március 3-i 197233. számú, az Igazságügyi Minisztérium által kibocsájtott névhasználatot engedélyező nyilatkozatot;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 89-es cikkely (1) bekezdés és (3) bekezdés, (6) bekezdés, 90. cikkely, a 91. cikkely, 92. cikkely, a 129 cikkely (2) bekezdés e pontjának, összefüggésben a a 129 cikkely (9) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium társulását Réty, Uzon, Kökös, Illyefalva, Árkos, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Mikóújfalu, Bodok, Málnás, Sepsibükszád és Maksa községek között a Sepsi Metropolisz Övezet Közösségfejlesztő Egyesület létrehozása céljából.
2. cikk. – Jóváhagyja a Sepsi Metropolisz Övezet Közösségfejlesztő Egyesület alapszabályzatának tervét, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
3. cikk. – (1) Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium 100 lejes pénzbeli hozzájárulát az egyesület ingatlanvagyonának létrehozása céljából.
(2) Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium 2022-es évre vonatkozó 1.000.000 lejes tagsági díját.
(3) Az (1) és (2) cikkelyben előírt összegeket Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetéséből fedezik.
4. cikk. – Jóváhagyja Antal Árpád-András úr, Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterének kinevezését, a Sepsi Metropolisz Övezet Közösségfejlesztő Egyesület alapszabályzatának aláírására.
5. cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Antal Árpád-András úr, Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Igazgatóság és a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.


Sepsiszentgyörgy, 2022. április 28.

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincső

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző