hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/162. számú HATÁROZAT A Sepsiszentgyörgy municípium, 1918 December 1, Kossuth Lajos, Kőrösi Csoma Sándor és Csíki utcák, Központi övezet városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról.

2022.05.12

2022/162. számú HATÁROZAT
A Sepsiszentgyörgy municípium, 1918 December 1, Kossuth Lajos, Kőrösi Csoma Sándor és Csíki utcák, Központi övezet városrendezési tervének részleges módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2022/13311. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2022.02.11/10050. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, 1918 December 1, Kossuth Lajos, Kőrösi Csoma Sándor és Csíki utcák, Központi övezet városrendezési tervének részleges módosítása elnevezésű övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2022.02.25/7. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípium, 1918 December 1, Kossuth Lajos, Kőrösi Csoma Sándor és Csíki utcák, Központi övezet városrendezési tervének részleges módosítása elnevezésű övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 23153. számú telekkönyvben a 23153 kataszteri számon nyilvántartott 1394 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 23709. számú telekkönyvben a 793/2, A1.1., 793/2 helyrajzi számokon számon nyilvántartott 340 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 24345. számú telekkönyvben a 819/4, 820/2, A1.1 819/4, A1.3, 820/2 helyrajzi számokon nyilvántartott 353 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 24410. számú telekkönyvben a 24410. kataszteri számon nyilvántartott 577 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 24898. számú telekkönyvben a 814 helyrajzi számon nyilvántartott 494 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 26668. számú telekkönyvben a 26668. kataszteri számon nyilvántartott 712 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 26669. számú telekkönyvben a 26669, 26669-C1. kataszteri számon nyilvántartott 171 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 26972. számú telekkönyvben a 26972 kataszteri számon nyilvántartott 362 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 27690. számú telekkönyvben a 821/1 helyrajzi számon nyilvántartott 773 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 28092. számú telekkönyvben a 822/2, 823/2/a helyrajzi számokon nyilvántartott 652 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 28715. számú telekkönyvben a 28715-C2 kataszteri számon nyilvántartott 137 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 29139. számú telekkönyvben a 29139 kataszteri számon nyilvántartott 545 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 29140. számú telekkönyvben a 29140 kataszteri számon nyilvántartott 71 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 29141. számú telekkönyvben a 29141 kataszteri számon nyilvántartott 161 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 29647. számú telekkönyvben a 826, 827 A1.1, 826-C1 helyrajzi számokon nyilvántartott 2063 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 29652. számú telekkönyvben a 816 helyrajzi számon nyilvántartott 696 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 29744. számú telekkönyvben a 792/2 helyrajzi számon nyilvántartott 52 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 30557. számú telekkönyvben a 792/2 helyrajzi számon nyilvántartott 52 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 30557. számú telekkönyvben a 824, 824/ helyrajzi számokon nyilvántartott 958 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 30566. számú telekkönyvben a 805/1/a, A1.1, 805/1/a, 826-C1 helyrajzi számokon nyilvántartott 88 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 30614. számú telekkönyvben a 815, A1.1, 815 helyrajzi számokon nyilvántartott 312 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 33111. számú telekkönyvben a 822/3, A1.1, 822/3 helyrajzi számokon nyilvántartott 270 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 33617. számú telekkönyvben a 33617, 33617-C1 kataszteri számon nyilvántartott 6161 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 34764. számú telekkönyvben a 809/2 helyrajzi számon nyilvántartott 86 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 38413. számú telekkönyvben a 38413, 38413-C1 kataszteri számon nyilvántartott 864 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 40698. számú telekkönyvben a 40698. kataszteri számon nyilvántartott 653 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 40703. számú telekkönyvben a 40703 kataszteri számon nyilvántartott 468 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 40970. számú telekkönyvben a 40970 kataszteri számon nyilvántartott 217 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 24111. számú telekkönyvben a 794/1, 794/4, 795/1, 794/2, 794/3, 795/2 helyrajzi számokon nyilvántartott 174 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 24112. számú telekkönyvben a 795/4/a/1, A1.1, C1, 795/4/a/1 helyrajzi számokon nyilvántartott 322 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 28682. számú telekkönyvben a 28682 kataszteri számon nyilvántartott 1722 négyzetméter kiterjedésű; Sepsiszentgyörgy 24129. számú telekkönyvben a 785/3/2, 829, 828/2, 788/1/25, 787/1, 787/2/1, 786/1/2, 785/1, A1.1, 785/3/2, 829, 828/2, 788/1/2, 787/1, 787/2/1, 786/1/2, 785/1 helyrajzi számokon nyilvántartott, összesen 24650 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan a 180/2019. számú Projekt alapján, melyet V&K Kft. - ROMÁNIA állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. április 28.

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincső

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző