hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/160. számú HATÁROZAT az utólag módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

2022.05.12

2022/160. számú HATÁROZAT
az utólag módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóság 2022/14488-as számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
A városok és vidéki települések gazdálkodásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2002/21-es számú rendelet 3. cikkének 18. (1) és 24. bekezdésébe foglalt rendelkezéseknek megfelelően;
Figyelembe véve a lakosság életkörnyezetére vonatkozó higiéniai és köztisztasági normák jóváhagyásáról szóló, utólag módosított és kiegészített 2014/119-es számú Rendelet előírásait;
Figyelembe véve a szabálysértések jogállásáról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/2-es kormányrendeletet;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja az utólag módosított és kiegészített 2013/241. számú tanácshatározattal elfogadott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosítását és kiegészítését, az alábbiak szerint:
I. A 4. szakasz Parkok, kertek és zöldövezetek karbantartása 44. cikkelyének 1. és 2. bekezdése a következő tartalommal:
”(1) A közterületen lévő fák kivágását vagy metszését Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal szakosztálya végzi Sepsiszentgyörgy területén található dendrikol anyag halyettesítésére vonatkozó többéves terv alapján a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Hivatal jóváhagyásával, jogi előírásoknak megfelelően. A helyettesítési tervet a jelen határozat hatálybalépésétől számított 30 napon belül készíti el a Városgazdálkodási Vezérigazgatóság.
(2) Tilos és szabálysértő természetes vagy jogi személyek által fát és cserjét kivágni.”
2. cikk. – A 2013/241-es számú tanácshatározat 1. számú melléklete kicserélődik jelen határozat szerves részét képező 1. számú mellékletével.
3. cikk. – Jelen határozat előírásainak végrehajtásával megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalán keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022 aprilis 28.

ÜLÉSELNÖK

Székely Kincső

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 
Melléklet