hu
 
Szombat, 2023. Június 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/126. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípiumi, Gyárfás Jenő utcai Lakóövezet és szolgáltatások övezeti városrendezési terv módosítása elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2022.04.21

2022/126. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípiumi, Gyárfás Jenő utcai
Lakóövezet és szolgáltatások övezeti városrendezési terv módosítása elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2022/5427. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2022.04.15/24983. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy, Lakóövezet és szolgáltatások övezeti városrendezési terv módosítása elnevezésű övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2021.12.02/45. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy, Lakóövezet és szolgáltatások övezeti városrendezési terv módosítása elnevezésű övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 24552. számú telekkönyvben a 24552 kataszteri számon nyilvántartott 1181 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan, a 2/2021. számú Projekt alapján, melyet CAD PROJECT Kft. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 31.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző