hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/107. számú HATÁROZAT az Egy fa a jövő nemzedékének helyi fejlesztési program létrehozásáról Sepsiszentgyörgyön és egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Háromszéki Közösségi Alapítvány között

2022.04.21

2022/107. számú HATÁROZAT
az Egy fa a jövő nemzedékének helyi fejlesztési program létrehozásáról Sepsiszentgyörgyön és egy társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Háromszéki Közösségi Alapítvány között

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Közigazgatási Részleg 2022/14186. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 14318/2022. számmal iktatott Háromszéki Közösségi Alapítvány átíratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, illetve a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény 30. cikkely előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk. (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés e pontjának és a (9) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja az Egy fa a jövő nemzedékének helyi fejlesztési program létrehozását.
2. CIKK. – Jóváhagyja az Egy fa a jövő nemzedékének helyi fejlesztési program Szabályzatát, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. – Jóváhagyja egy társulási szerződés megkötését Sepsiszentgyörgy municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Háromszéki Közösségi Alapítvány között, a társulás szerződési tervének feltételei szerint, jelen határozat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
4. CIKK. - A társulási szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
5. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóság és jelen határozat 3. cikkelyében előírt társuló jogi személy.

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 17.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző