hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/106. számú HATÁROZAT egy többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról, anyagi támogatására vonatkozóan, azon 18-35 év közötti fiatalok román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez, akik nem anyanyelvi szinten beszélik az illető nyelvet

2022.04.21

2022/106. számú HATÁROZAT
egy többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról, anyagi támogatására vonatkozóan, azon 18-35 év közötti fiatalok román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez, akik nem anyanyelvi szinten beszélik az illető nyelvet

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében:
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.01.28/6328. számmal iktatott, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Román Nyelv Intézet - Román Nyelv, Kultúra és Civilizáció Intézete által benyújtott, a román nyelvtanfolyamon való részvételre vonatkozó ajánlattételét, azoknak akik nem anyanyelvi szinten beszélik a román nyelvet, 2022.01.21/511. számú átíratát;
Figyelembe véve a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék által benyújtott, a magyar nyelvtanfolyamon való részvételre vonatkozó ajánlattételét, azoknak akik nem anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet 2022.01.28/6327. számú átíratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Osztály 2022.01.28/6330. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Strasbourgban 1985. október 15-én elfogadott Helyi Autonómia Európai Chartáját, melyet az 1997/199 sz. Helyi Autonómia Európai Chartája törvény ratifikál, 4. cikkely, 9. cikkely 1. pont és a 13. cikkely előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározatot;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/350. sz. Ifjúsági törvényt;
Figyelembe véve az ifjúsági tevékenységek decentralizálásának stratégiájára vonatkozó 2010/886. sz. kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés b, d és e pontjának, a (4) bekezdés f pontjának, a (7) bekezdés a, e pontjának és a (9) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja egy többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozását, anyagi támogatására vonatkozóan, azon 18-35 év közötti fiatalok román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvételhez, akik nem anyanyelvi szinten beszélik az illető nyelvet.
2. CIKK. – Jóváhagyja a program Szabályzatát a 18-35 év közötti fiatalok anyagi támogatására vontakozóan, román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvétele céljából, azok számára akik nem anyanyelvi szinten beszélik az illető nyelvet, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. – Jóváhagyja a többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi a 18-35 év közötti fiatalok anyagi támogatására vontakozóan, román vagy magyar nyelvtanfolyamon való részvétele céljából, azok számára akik nem anyanyelvi szinten beszélik az illető nyelvet elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása céljából egy társulási szerződés megkötését Sepsiszentgyörgy municípium, egyrészt, és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Román Nyelv Intézet - Román Nyelv, Kultúra és Civilizáció Intézete és a Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke között, másrészt.
4. CIKK. – Jóváhagyja a társulási szerződés tervét, mely jelen tanácshatározat 2. számú melléklete és szerves részét képezi.
5. CIKK. – Az 1-es cikkelyben leírt program vissza nem térítendő összegét Sepsiszentgyörgy municípium éves költségvetésébe lesz befoglalva, a 2022-es évtől kezdődően.
6. CIKK. – Jóváhagy 100.000 lejt a helyi költségvetésből, a 2022-es évre, az 1-es cikkelyben leírt program finanszírozása érdekében.
7. CIKK. - A társulási szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
8. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr, a polgármesteri rendelettel kinevezett személy, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 17.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző