hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/9. sz. HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

2021.03.17

2021/9. sz. HATÁROZAT
a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Részleg 2021.01.06/1057. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2021.01.06/1055. számmal iktatott, a SEPSI REKREATÍV Rt., Bodor Lóránd vezérigazgató 2021.01.06/1055. számú átiratát;
Tekintetbe véve a 2016/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit, illetve a 2002/71 sz. Kormányrendelet keretszabályzatának jóváhagyásáról szóló 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag mósosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés a pontjának és a (3) bekezdés d pontja alapján;
Az utólag mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés i pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2021/1. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - A 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés 2021/1. számú kiegészítő okiratának aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsi Rekreatív Rt. vezérigazgatója, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, és a a Beruházási és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. ianuarie 21.

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző