hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/72. számú HATÁROZAT a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról

2021.03.24

2021/72. számú HATÁROZAT
a többéves Értéket adunk a roncsautódnak közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi Iroda 2020/62016. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2011/104. sz. a környezeti levegő minőségéről szóló Törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a környezetvédelemről szóló 2005/195. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján;
A helyi pénzügyekről szóló, utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény előírásai alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
A sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés 19.1-19.4 cikkelyébe foglaltak alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b és d pontjának, a (4) bekezdés g pontjának és a (7) bekezdés i pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja az Értéket adunk a roncsautódnak elnevezésű közérdekű program létrehozását, Sepsiszentgyörgy municípium életminőségének javítása érdekében, a magasabb légszennyezést okozó gépjárművek forgalomból való kivétele által.
2. CIKK. - Jóváhagyja az Értéket adunk a roncsautódnak elnevezésű közérdekű program szabályzatát, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. - Jóváhagyja a helyi költségvetésből 1.000.000 lej kiutalását a 2021-es évre, a 2. cikkelyben leírt program finanszírozására, mely költségvetés módosítható a kedvezményezettek által benyújtott kérelmektől függően.
4. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság és Városgazdálkodási Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. február 25.

ÜLÉSELNÖK

Cserey Mihály-Zoltán

ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
Főjegyző

Melléklet