hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/67. számú HATÁROZAT az utólag módosított, Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról

2021.03.18

2021/67. számú HATÁROZAT
az utólag módosított, Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóság 2021/5576. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2006/230. sz. a közvilágítási szolgáltatásról szóló Törvény előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a közbeszerzésről szóló 2016/98. sz. törvény 221. cikkely (1) bekezdés e betűjének rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, az építési munkák és szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 2016/100. sz. törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
A sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés 19.1-19.4 cikkelyébe foglaltak alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának és a (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdése és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07./65288-as számú megbízói szerződés módosítását, a 2. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak alapján, mely jelen tanácshatározat melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. február 25.

ÜLÉSELNÖK

Cserey Mihály-Zoltán

ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
Főjegyző