hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/66. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2021.03.18

2021/66. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó, Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 4774/2021. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2020.12.15/70041. számmal iktatott, a Multi-Trans Rt. vezérigazgatójának 2020.12.11/643. számú átiratát;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházására vonatkozó 2019/77628-as számú megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdés által előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés s pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (3) bekezdés f pontjának és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosítását és kiegészítését, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően, a 2020/4. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. – A testület felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat a 2021/4. számú kiegészítő okirat aláírására.
3. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, és a Beruházási és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. február 25.

ÜLÉSELNÖK

Cserey Mihály-Zoltán

ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
Főjegyző