hu
 

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/474. számú HATÁROZAT Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

2022.01.17

2021/474. számú HATÁROZAT
Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2021/69982. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2021.10.28/69980. számmal iktatott, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület 2021.10.25/514. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezéseit;
Figyelembe véve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a közösségi közműszolgáltatásról szóló 2006/51. számú törvény 8. cikkely (3) bekezdés a betűjébe, és a 9. cikkely (1) bekezdés b és e betűjébe foglaltakat;
Figyelembe véve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített a helységek köztisztasági szolgáltatásairól szóló 2006/101. számú törvényt;
Figyelembe véve a közösségi közműszolgáltatások fejlesztésének felgyorsítására vonatkozó Nemzeti Stratégia jóváhagyásáról szóló 246/2006 sz. Kormányhatározat előírásait;
Figyelembe véve a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzata 5. cikkének (1) bekezdés a betűjébe, a 17. cikkely (2) bekezdés a betűjébe, valamint a (3) bekezdés a betűjébe foglatakat;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdésének és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;


a következő határozatot hozza:


1. Cikk. - Jóváhagyja a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiáját, jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglaltak szerint.
2. Cikk. - Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjét, Antal Árpád-András urat, hogy a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésében a Kovászna megyei hulladékgazdálkodási szolgáltatások fejlesztési stratégiájának elfogadása mellett szavazzon, a mellékletbe foglaltak szerint.
3. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával Antal Árpád-András Sepsiszentgyörgy muncípium polgármesterét, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodát bízza meg.

Sepiszentgyörgy, 2021. december 30.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző