hu
 
Szerda, 2023. Június 07.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/473. számú HATÁROZAT a 2021.12.02/581-es számú tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 7-es számú kiegészítő okirata jóváhagyására

2022.01.17

2021/473. számú HATÁROZAT
a 2021.12.02/581-es számú tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 7-es számú kiegészítő okirata jóváhagyására

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Osztáy 2021/80335. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál a 2021.12.07/78877. számmal iktatott 2021.12.07/584. számú átiratát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a hulladékok rendszeréről szóló 2021/82. számú törvényt;
Figyelembe véve köztisztasági szolgáltatást szabályozó, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/101. számú törvényt;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt 2006/51. számú törvényt;
Figyelembe véve az utólagosan módosított, a 2006/105. számú törvény által utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott környezetvédelmi alapról szóló 2005/196. számú sürgősségi kormányrendeletet;
Figyelembe véve a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó egységárak megállapításáról, kiigazításáról vagy módosításával kapcsolatos módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság köztisztasági szolgáltatásokra vonatkozó 2007/109. számú rendeletet;
Figyelembe véve a 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 7. cikkely b betűjében foglaltakat;
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződésének 10. cikkely 1 bekezdés b betűjében és 14. cikkében foglaltakat;
Figyelembe véve a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Alapszabályzata 17. cikkelye (3) bekezdés e betűjében foglaltakat, összefüggésben a 22. cikk. (1) bekezdéssel, valamint a 18. cikkely (2) bekezdés 10-es pontjában foglaltakkal;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdésének és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja az ECO BIHOR Kft. által benyújtott, a Lécfalvi Integrált Hulladékgazdálkodási Központ keretén belül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egységár módosításával kapcsolatos kérelem kivizsgálásáról szóló 2021.12.02/581-es számú tanulmányt, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület által készített 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés alapján, amely jelen határozat 1-es melléklete és annak szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jóváhagyja Kovászna megye és az ECO BIHOR Kft. között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződésnek a 7. számú kiegészítő okirat-tervezetét, amely jelen határozat 2-es melléklete és annak szerves részét képezi.
3. CIKK. – Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjét, Antal Árpád-András urat, hogy a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Közgyűlésében megszavazza a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 2017.06.28/128-as számú megbízási szerződés 7. számú kiegészítő okiratát.
4. CIKK. – Felhatalmazza jogi képviselőjén keresztül Kovászna megyét, hogy Sepsiszentgyörgy municípium nevében és érdekében aláírja a Kovászna megyei hulladékszállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló 2017.06.28/128-as számú megbízási szerződés 7. számú kiegészítő okiratát.
5. CIKK. - A jelen határozat végrehajtásával Antal Árpád-András Sepsiszentgyörgy muncípium polgármesterét, valamint Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodát bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 30.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző