hu
 
Szombat, 2023. Június 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/472. számú HATÁROZAT a 2021/417-es tanácshatározattal jóváhagyott, a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzat módosításáról

2022.01.17

2021/472. számú HATÁROZAT
a 2021/417-es tanácshatározattal jóváhagyott, a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzat módosításáról

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 2021/81156. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
A lakástulajdonosi társulások létrehozásáról, szervezetéről és működéséről, valamint a társasházak kezeléséről szóló 2018/196. számú törvény 10. cikkely (5) bekezdésébe és a 64. cikkelyébe foglalt előírások alapján;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely 1. bekezdés rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. – Jóváhagyja a 2021/417-es tanácshatározattal jóváhagyott, a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzat módosítását, a következő képpen:
I. Az 5. cikkely c betűje a következő tartalommal:
”c) nem ítélték el jogerős bírósági határozattal gazdasági-pénzügyi bűncselekmény elkövetéséért.”
II. A 7. cikkley d betűje a következő tartalommal:
”d) erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem ítélték el jogerős bírósági határozattal gazdasági-pénzügyi bűncselekmény elkövetéséért.”
2. Cikk. – A szabályzat melléklete kicserélődik jelen határozat mellékletét képező melléklettel.
3. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával megbízást Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala keretében működő Tulajdonosi Társulások – Kapcsolattartó Részlege.

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 30.

ÜLÉSELNÖK

Kodor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

 Melléklet