hu
 
Péntek, 2022. December 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/466. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca 1 szám alatti Egészségügyi építési övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2022.01.17

2021/466. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca 1 szám alatti Egészségügyi építési övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium városi főépítészének 2021.10.11/64996. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2021.02.05/8323. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca 1 szám alatti Egészségügyi építési övezet elnevezésű övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2021.10.06/37. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy municípium, Stadion utca 1 szám alatti Egészségügyi építési övezet elnevezésű övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 39293. számú telekkönyvben a 39293, 39293-C1, 39293-C2, 39293-C3, 39293-C4, 39293-C5, 39293-C6, 39293-C7, 39293-C8, 39293-C9, 39293-C10, 39293-C11, 39293-C12, 39293-C13, 39293-C14, 39293-C15, 39293-C16, 39293-C17, 39293-C18, 39293-C19, 39293-C20 kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 39239. számú telekkönyvben a 39239, 39239-C1, 39239-C2, 39239-C3 kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 33448. számú telekkönyvben a 33448. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 40708. számú telekkönyvben a 40708. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 33449. számú telekkönyvben a 33449, 33449-C1, 33449-C2 kataszteri számokon nyilvántartott 58.543 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan, a 1/21.01.2019. számú Projekt alapján, melyet sepsiszentgyörgyi Andreea Gabriela Vasilica Egyéni Építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja a jóváhagyástól számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városrendészeti Igazgatóság, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. december 30.

ÜLÉSELNÖK

Kondor Ágota

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző