hu
 
Péntek, 2022. December 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/417. számú HATÁROZAT a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzat jóváhagyásáról

2021.12.08

2021/417. számú HATÁROZAT
a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzat jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Tulajdonosi Társulások – Kapcsolattartó Részleg 2021/61141. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
A lakástulajdonosi társulások létrehozásáról, szervezetéről és működéséről, valamint a társasházak kezeléséről szóló 2018/196. számú törvény 10. cikkely (5) bekezdésébe és a 64. cikkelyébe foglalt előírások alapján;
Az utólag módosított és kiegészített 2015/227. sz. adótörvénykönyvről szóló 454. cikkely g betüjében és a 484. cikkelyébe foglalt előírások alapján;
Figyelembe a 2021-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2020/413-as számú tanácshatározat 8. melléklet 19. cikkelyének előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely 1. bekezdés és a 2. bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. – Jóváhagyja a lakótársulási ügyintézői minőség megszerzését kívánó természetes személyek tanúsításáról és újbóli tanúsításáról szóló szabályzatot, mely jelen határozat melléklete és szerves részét képezi.
2. Cikk. – Jóváhagyja a lakótársulási ügyintézői tanúsítvány kibocsátásának 100 lejes speciális illetékét.
3. Cikk. – Jelen határozat érvénybe lépésével egy időben, a tulajdonosi társulásokban házmesteri minőséget igénylő természetes személyek engedélyezési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011/254. sz. tanácshatározat hatályát veszti.
4. Cikk. - A jelen határozat végrehajtásával megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester és Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Tulajdonosi Társulások – Kapcsolattartó Részlege.

Sepsiszentgyörgy, 2021. november 25.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet