hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/414. számú HATÁROZAT a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról

2021.12.08

2021/414. számú HATÁROZAT
a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról


Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Osztály 2021/61.019. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Strasbourgban 1985. október 15-én elfogadott Helyi Autonómia Európai Chartáját, melyet az 1997/199 sz. Helyi Autonómia Európai Chartája törvény ratifikál, 4. cikkely, 9. cikkely 1. pont és a 13. cikkely előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó törvény előírásait;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározatot;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/350. sz., az Ifjúsági törvényt;
Figyelembe véve az ifjúsági tevékenységek decentralizálásának stratégiájára vonatkozó 2010/886. sz. kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1) bekezdés, (2) bekezdés d pontjának, a (7) bekezdés e pontjának és a (14) bekezdés rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program létrehozását.
2. CIKK. – Jóváhagyja a 18-35 év közötti fiatalok lakásbérlési támogatására vonatkozó többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi közérdekű program Szabályzatát, mely jelen tanácshatározat melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. - Jelen határozat végrehajtásával megbízást kap a polgármesteri rendelettel kinevezett személy, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Közpénzügyi Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2021. november 25.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

  ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet (Szabályzat)

Szabályzat 1. sz. melléklete

Szabályzat 2. sz. melléklete