hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/39. számú HATÁROZAT sepsiszentgyörgyi, Építők út 7 szám „Rendeltetésváltás – mezőgazdasági övezetből ipari és szolgáltatási övezetté” - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2021.03.18

2021/39. számú HATÁROZAT
sepsiszentgyörgyi, Építők út 7 szám „Rendeltetésváltás – mezőgazdasági övezetből ipari és szolgáltatási övezetté” - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2020.12.03/67405. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2020.09.03/51754. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a sepsiszentgyörgyi, Építők út 7 szám „Rendeltetésváltás – mezőgazdasági övezetből ipari és szolgáltatási övezetté” - övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2020.10.14/33. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja sepsiszentgyörgyi, Építők út 7 szám „Rendeltetésváltás – mezőgazdasági övezetből ipari és szolgáltatási övezetté” - övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 37806. számú telekkönyvben a 37806 kataszteri számon nyilvántartott 20.000 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2020/3. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Cad Project Kft. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. január 29.

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

Aki helyett,
Vargha Fruzsina, Toth-Birtan Csaba
helyi tanácsosok

ELLENJEGYZI
Kulcsár Tünde-Ildikó
Főjegyző