hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/38. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy, Oltmező út - Ipari és szolgáltatóövezet - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2021.03.18

2021/38. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy, Oltmező út - Ipari és szolgáltatóövezet - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2020/65315. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2020.07.09/47697. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését Sepsiszentgyörgy, Oltmező út - Ipari és szolgáltatóövezet - övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2020.11.06/35. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy, Oltmező út - Ipari és szolgáltatóövezet - övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 39396. számú telekkönyvben a 39396, 39396-C1, 39396-C2, 39396-C3, 39396-C4 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 40881 számú telekkönyvben a 40881, 40881-C1, 40881-C2, kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 27501. számú telekkönyvben a 2757/b/2/c/1/3/2 helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 37399. számú telekkönyvben a 37399. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 40851. számú telekkönyvben a 40851., 40851-C1 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 40005. számú telekkönyvben a 40005. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 39561. számú telekkönyvben a 39561., 39561-C1 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 24632. számú telekkönyvben a 24632., 24632-C1, Sepsiszentgyörgy 37485. számú telekkönyvben a 37485. kataszteri számon kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 26116. számú telekkönyvben a 26116., 26116-C1, 26116-C2, 26116-C3 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 37318. számú telekkönyvben a 37318. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 38823. számú telekkönyvben a 38823. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 37486. számú telekkönyvben a 37486. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 37400. számú telekkönyvben a 37400. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 29828. számú telekkönyvben a 29828. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 33722. számú telekkönyvben a 2. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 25089. számú telekkönyvben a 25089. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 34728. számú telekkönyvben a 34728., 34728-C1, 34728-C2, 34728-C3, 34728-C5, 34728-C9, 34728-C10, 34728-C11, 34728-C12, 34728-C13, 34728-C15 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 37223. számú telekkönyvben a 37233. kataszteri számon nyilvántartott 33589 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2017/80. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Florea Stela Egyéni Építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. január 29.

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

Aki helyett,
Vargha Fruzsina Toth-Birtan Csaba
helyi tanácsosok

 ELLENJEGYZI
 Kulcsár Tünde-Ildikó