hu
 
Hétfő, 2023. Szeptember 25.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/379. sz. HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

2021.11.11

2021/379. sz. HATÁROZAT

a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2021/63498. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és Sepsiszentgyörgy municípium között megkötött 2021.09.14/58803-as számú társulási szerződést;
Tekintetbe véve az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Kovászna megyei Sport és Ifjúsági Igazgatósága által és Sepsiszentgyörgy municípium között megkötött 2021.09.01/55664-es számú átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság, illetve a Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2016/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit, illetve a 2002/71 sz. Kormányrendelet keretszabályzatának jóváhagyásáról szóló 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely 13. bekezdésben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontja alapján;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja az optimális megoldások megalapozását és megállapítását célzó Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó esettanulmányt - Sepsiszentgyörgy municípiumi Bánki Donát 25 szám alatti sportkomplexum, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium köz- és magánvagyonát adminisztráló közszolgálatok kezelésének átruházását a Sepsiszentgyörgy municípiumi Bánki Donát 25 szám alatti sportkomplexumra vonatkozóan.
3. CIKK. - (1) Jóváhagyja a Kovászna megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és Sepsiszentgyörgy municípium között megkötött 2021.09.14/58803-as számú társulási szerződést átengedését a Sepsi Rekreatív Rt. részére.
(2) Jóváhagyja a koncessziós szerződés tervét, jelen határozat 2. sz. melléklete, amely jelen határozat szerves részét képezi.
4. CIKK. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2021/5. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 3. számú melléklete és szerves részét képezi.
5. CIKK. - A 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés 2021/5. számú kiegészítő okirat, illetve a 3. cikkely 2. bekezdésében előírt koncessziós szerződés aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
6. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság, Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg, valamint a Sepsi Rekreatív Rt. igazgatótanácsa.

Sepsiszentgyörgy, 2021. október 28.

ÜLÉSELNÖK

Kolcza István

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző