hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/337. sz. HATÁROZAT a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

2021.10.13

2021/337. sz. HATÁROZAT
a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2021/57233. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a a SEPSI REKREATÍV Rt. igazgatótanácsának 2021.08.27/147. számú döntését;
Tekintetbe véve a 2016/6280-as számú, Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi érdek köz- és magánbirtokot adminisztráló közszolgálatok szervezéséről és működéséről szóló 2002/71 sz. Kormányrendelet rendelkezéseit, illetve a 2002/71 sz. Kormányrendelet keretszabályzatának jóváhagyásáról szóló 2004/955. számú Kormányhatározat előírásait;
Tekintetbe véve a 2001/246. számú törvény által jóváhagyott, az állam és a területi közigazgatási egységek magántulajdonát képező tárgyi aktívák működéséből való kivonása, leírása és értékesítése eljárásának szabályozásáról szóló 2000/112. sz. Kormányrendelet 1, 2 és 4. cikkelyeinek előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 1994/15. számú, a tárgyi és immateriális aktívákba lekötött tőke amortizálására vonatkozó Törvény V. fejezete, illetve ezekre vonatkozó az utólagosan módosított és kiegészített 1997/909. Kormányrendelet által jóváhagyott módszertani végrehajtási utasításinak III. pontja alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának és a (6) bekezdés b pontja alapján;
Az utólagosan mósosított és kiegészített, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés g pontja és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontja alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - (1) Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés által a Sepsi Rekreatív Rt.-re átruházott bizonyos ingó javak működésből való kivételét, leírás céljából, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
(2) A javak leírása a Sepsi Rekreatív Rt. által történik, aki biztosítja az értékesítésből származó összegek törvény szerinti átutalását.
2. CIKK. - Jóváhagyja a jelen határozat szerves részét képező 2. számú mellékletbe foglalt ingó javak átruházát a Sepsi Rekreatív Rt. részére.
3. CIKK. - Jóváhagyja a 2016/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2021/4. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen határozat 3. számú melléklete és szerves részét képezi.
4. CIKK. - A kiegészítő okirat aláírására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Antal Árpád-András úr.
5. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsi Rekreatív Rt. vezérigazgatója, Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, valamint Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági Igazgatóság, és a Beruházási és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. szeptember 30.

ÜLÉSELNÖK

Keresztes László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző