hu
 
Hétfő, 2022. Augusztus 08.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/334. számú HATÁROZAT helyi fejlesztési program létrehozásáról oktatási és szabadidős céllal egy állatpark megvalósítása érdekében Sepsiszentgyörgy környezetvédelmi területén

2021.10.13

2021/334. számú HATÁROZAT
helyi fejlesztési program létrehozásáról oktatási és szabadidős céllal egy állatpark megvalósítása érdekében Sepsiszentgyörgy környezetvédelmi területén

Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Vagyonkezelési Igazgatóság 2021/46916. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve az 1991/18. sz. földalap-törvényt módosító és kiegészítő és az állandó legelők megszervezésére, kezelésére és művelésére vonatkozó 2013/34. sz. sürgősségi kormányrendelet 50. cikkely 3. bekezdés g pontjának rendelekezései alapján
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározatot;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, a Kultúra-, tudomány- és tanügyi szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának, (4) bekezdés f pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) és a 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja egy állatpark megvalósítására vonatkozó helyi fejlesztési program létrehozását környezetvédelmi területen, oktatási és szabadidős céllal egy külterületen levő, összesen 16 hektáros legelő területen, melyből: 6,65 hektár Sepsiszentgyörgy 37368. számú telekkönyvben a 37368. kataszteri számon nyilvántartott 12,88 hektárból, 6,75 hektár Sepsiszentgyörgy 37373. számú telekkönyvben a 37373. kataszteri számon nyilvántartott 8,80 hektárból, 2,60 hektár Sepsiszentgyörgy 31850. számú telekkönyvben a 31850. kataszteri számon nyilvántartott 25,63 hektárból, Sepsiszentgyörgy municípium magánvagyona és jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – Az 1. cikkelyben előírt helyi fejlesztési program Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározat szerves részét fogja képezni.
3. CIKK. – Jóváhagyja a jogi eljárások kezdeményezését a jelen határozat 1. cikkelyében előírt területek övezeti városrendezési tervének kidolgozására vonatkozóan, a törvény feltételei szerint.
4. CIKK. - Jóváhagyja a jelen határozat 1. cikkelyében előírt program építményei által éríntett területek mezőgazdasági rendeltetés végleges megszüntetésének törvényes eljárásának elindítását.
5. CIKK. - Jóváhagyja a jogi eljárások kezdeményezését, a jelen határozat 1. cikkelyében előírt fizikai személyek tulajdonában levő, Sepsiszentgyörgy 40787. számú telekkönyvben nyílvántartott 2,39 hektáros szomszédos terület megvásárlása vonatkozóan, az állatparkba való befogalásának érdekében.
6. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Vagyonkezelési Igazgatósága.

Sepsiszentgyörgy, 2021. szeptember 30.

ÜLÉSELNÖK

Keresztes László

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző

Melléklet