hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/29. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy - Kilyéni lakóövezet - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2021.03.17

2021/29. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy - Kilyéni lakóövezet -
övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2020/59886. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2020.07.28/39542. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését Sepsiszentgyörgy - Kilyéni lakóövezet - övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2020.10.12/23. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy - Kilyéni lakóövezet - övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 39649. számú telekkönyvben a 39649. kataszteri számon nyilvántartott 16800 négyzetméter kiterjedésű telekre vonatkozóan a 2019/1909. számú Projekt alapján, melyet a sepsiszentgyörgyi Monica Gh. Șerban Egyéni Építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az elfogadástól számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. január 29.

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

Aki helyett,
Vargha Fruzsina   Toth-Birtan Csaba
helyi tanácsosok

ELLENJEGYZI
 Kulcsár Tünde-Ildikó
Főjegyző