hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/264. számú HATÁROZAT a többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról szóló 2021/228-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2021.08.24

2021/264. számú HATÁROZAT
a többéves, Sepsiszentgyörgy municípiumi sporttevékenységek támogatására vonatkozó, SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program létrehozásának jóváhagyásáról szóló 2021/228-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Osztáy 2021/44440. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról szóló 2017/356-os számú tanácshatározatot;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi és az Ifjúsági és sport szakbizottság kedvező véleményezését;
Az utólag módosított és kiegészített 2000/69. számú testnevelés- és sportügyi törvény előírásai alapján;
Figylembe véve a 2006/373-as számú, a helyi közpénzügyekről szóló törvény előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikk (13) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (1), (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés f pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja a többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program létrehozásáról szóló, Sepsiszentgyörgy municípiumi sport- és szabadidős létesítményekben történő sporttevékenységek támogatása céljából, egészséges életmód népszerűsítése és az életminőség javítása érdekében jóváhagyott 2021/228-as számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
1. - A többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program szabályzatának 1. számú melléklete helyébe jelen határozat szerves részét képező 1. számú melléklete lép;
2. - A többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program szabályzatának 2. számú melléklete helyébe jelen határozat szerves részét képező 2. számú melléklete lép;
3. - A többéves Sepsiszentgyörgy municípiumi SEPSI CARD elnevezésű közérdekű program szabályzatának 3. számú melléklete helyébe jelen határozat szerves részét képező 3. számú melléklete lép;
2. Cikk. - Jóváhagyja a 2016.01.29/6280-as számú Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozó megbízói szerződés módosítását, a 2021/3. számú kiegészítő okirat tervezetébe foglaltak szerint, amely jelen tanácshatározat 4. számú melléklete és annak szerves részét képezi.
3. Cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Jogi és Vagyonvisszaszolgáltató Osztáy, az Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Osztáy és a Sepsi Rekreatív Rt.

Sepsiszentgyörgy, 2021. július 29.

ÜLÉSELNÖK

József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző