hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/255. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, Eprestető utca 3 szám alatti Sebert Tehnologie Kft. ipari övezete elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2021.08.24

2021/255. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium, Eprestető utca 3 szám alatti Sebert Tehnologie Kft. ipari övezete elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról


Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium városi főépítészének 2021.04.23/26954. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2021.03.29/21037. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését a Sepsiszentgyörgy municípium, Eprestető utca 3 szám alatti Sebert Tehnologie Kft. ipari övezete elnevezésű övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2021.01.29/5. számú kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium, Eprestető utca 3 szám alatti Sebert Tehnologie Kft. ipari övezete elnevezésű övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 41388. számú telekkönyvben a 41388, 41388-C1 kataszteri számokon nyilvántartott 14.151 négyzetméter kiterjedésű telkekre vonatkozóan, a 2020/2014 számú Projekt alapján, melyet a Monica Șrban Egyéni Építésziroda állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja a jelen hatțrozat érvénybe lépésétől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Igazgatósága, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. július 29.

ÜLÉSELNÖK

József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző