hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/238. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium csatlakozásának jóváhagyásáról a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társuláshoz

2021.07.27

2021/238. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium csatlakozásának jóváhagyásáról a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társuláshoz

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részleg 2021/33286. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2021.05.20/33281. számmal iktatott, a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás 2021.05.17/43. számú átiratát;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás Alapszabályzatának 8. cikkely 3. bekezdés, a 22. cikkely előírásait;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített 2005/246-os számú törvénnyel jóváhagyott, az egyesületekről és alapítványokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2000/26-os számú kormányrendeleet előírásait;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó Törvény 35. cikkely 3., 4. és 6 bekezdéseit;
Figyelembe véve a 2020/60-as számú sürgősségi kormányrendeletet, a 2014-2020-as európai uniós pénzügyi ciklus alapjaiból finanszírozott, a 2007-2013-as ciklusból származó infrastrukturális pályázatok lebonyolítását szolgáló egyes pénzügyi intézkedésekre vonatkozóan, melyet az utólagosan módosított és kiegészített 2005/246-os számú törvény hagyott jóvá;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 89-es cikkely 1. és 2. bekezdés a 90. cikkely, 91. cikkely és 129. cikkely 2. bekezdés e pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozását a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társuláshoz, melynek székhelye Csíkszereda municípium, Szabadság tér 5 szám, Hargita megye az Alapító okiratba, az Alapszabályzatba, illetve az Alapító okirat, Alapszabályzat 1. sz. Kiegészítő Okiratába foglaltak szerint, mely jelen tanácshatározat 1, 2. és 3. számú mellékletei.
2. CIKK. - Jóváhagyja az egyesület Alapszabályzatának 2. számú Kiegészítő Okiratát, mely jelen tanácshatározat 4. számú melléklete és szerves részét képezi.
3. CIKK. - (1) Felhatalmazza az egyesület közgyülésén való részvételre, illetve a közigazgatási egység képviseletésre az egyesület gyülésein, valamint az iratok aláírására Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője.
(2) Felhatalmazza Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat, hogy Sepsiszentgyörgy municípium nevében és érdekében benyújtsa a csatlakozási kérelmet a Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társuláshoz, illetve hogy aláírja a municípium nevében és érdekében a csatlakozási iratokat, valamint minden egyéb, Sepsiszentgyörgy municípium egyesületi tagságának megszerzésére vonatkozó dokumentumot.
4. CIKK. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy municípium által a 0,5 lej/lakos/társult beiratkozási díj kifizetését Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulásnak, melyet az egyesület Alapszabályzatának 22. cikkelye állapít meg.
5. CIKK. – A jelen határozat végrehajtásával Sepsiszentgyörgy municípium polgármesterét, Antal Árpád-András urat, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóságát és a Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Részlegét bízza meg.

Sepsiszentgyörgy, 2021. július 15.

ÜLÉSELNÖK

József Álmos-Zoltán

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző