hu
 
Péntek, 2022. Augusztus 19.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/234. számú HATÁROZAT a 2021-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2020/413-as számú tanácshatározat módosításáról

2021.07.27

2021/234. számú HATÁROZAT
a 2021-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2020/413-as számú tanácshatározat módosításáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság 2021/34701. számú szakjelentését;
A Fejlesztési, Pályázati Vezérigazgatóság keretében működő Sugásfürdői Szabadidőközpont 2021.05.13/31701. számú jelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2006/273. számú, a helyi közpénzügyekre vonatkozó Törvény 16. cikkely 2. bekezdés és a 30 cikkely előírásait;
Az Adótörvénykönyvről szóló 2015/227. sz. Törvény IX címe alapján;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés b pontjának és a (4) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja a 2021-es évre érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyásáról szóló 2020/413-as számú tanácshatározat módosítását, az alábbiak szerint:
I. Az 1. mellékelt VIII. fejezet ”Más helyi illetékek” 8-ik pontja hatályát veszti.
II. A 9. melléklet ”Sepiszentgyörgy municípiumi nyilvános helyek ideiglenes használatának szabályai és ezek nyílvántartási eljárásai”, a II.11 fejezet 28. cikkelye hatályát veszti.
2. Cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy municípium keretében működő Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság, illetve a Beruházási és Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. július 15.

ÜLÉSELNÖK

József Álmos-Zoltán

 ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző