hu
 
Szombat, 2021. Október 16.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/230. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos területére, kiemelten a leromlott városi területekre és a hozzájuk tartozó városi funkcionális térségre vonatkozó Helyi fejlesztési terv 1. módosított kiadásának, a Sepsiszentgyörgy területén zajló többéves társadalmi felzárkoztatási közérdekű program, valamint a Sepsiszentgyörgy területén zajló többéves társadalmi felzárkoztatási közérdekű program 2021. évi cselekvési tervének jóváhagyásáról

2021.07.07

2021/230. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos területére, kiemelten a leromlott városi területekre és a hozzájuk tartozó városi funkcionális térségre vonatkozó Helyi fejlesztési terv 1. módosított kiadásának, a Sepsiszentgyörgy területén zajló többéves társadalmi felzárkoztatási közérdekű program, valamint a Sepsiszentgyörgy területén zajló többéves társadalmi felzárkoztatási közérdekű program 2021. évi cselekvési tervének jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi tanácsának alárendeltségébe tartozó Szociális Támogatási Igazgatoság 2021/1669. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Municípium részvételének jóváhagyásáról a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozására vonatkozó 2017/301. számú tanácshatározatot;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, az Egészségügyi, szociális és vallásügyi szakbizottság, és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített 2011/292-es számú, az országos szociális szolgáltató rendszerre vonatkozó Törvény előírásait;
Figyelembe véve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 1996/114-es számú, lakásügyi Törvény előírásait;
Figyelembe véve a Szociális szolgáltatások jegyzékének, a szociális szolgáltatások szervezési és működési keret szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 2015/867. sz. Kormányhatározat előírásait;
Figyelembe véve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2000/137. számú a megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló kormányrendelet előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 129-es cikkely (3) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (1) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Támogatja Sepsiszentgyörgy municípium bizonyos területére, kiemelten a leromlott városi területekre és a hozzájuk tartozó városi funkcionális térségre vonatkozó Helyi fejlesztési terv 1. módosított kiadását, melyet a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesület dolgozott ki, mely jelen tanácshatározat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. Cikk. – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy területén zajló többéves társadalmi felzárkoztatási közérdekű programot, jelen tanácshatározat szerves részét képező 2. számú mellékletébe foglaltak szerint.
3. Cikk. - Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy területén zajló többéves társadalmi felzárkoztatási közérdekű program 2021. évi cselekvési tervét, jelen tanácshatározat szerves részét képező 3. számú mellékletébe foglaltak szerint.
4. Cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi tanácsának alárendeltségébe tartozó Szociális Támogatási Igazgatoság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. június 24.

ÜLÉSELNÖK

Jánó Mihail

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző