hu
 
Vasárnap, 2021. Május 09.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2021/23. számú HATÁROZAT az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

2021.03.17

2021/23. számú HATÁROZAT

az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közigazgatási Részleg 2020/66301. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepülései és a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. regionális szolgáltató között létrejött, utólagosan módosított és kiegészített 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés előírásait;
Figyelembe véve az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület Alapszabályzata 16. cikk. (3) bekezdés c és d betűjében foglaltakat, összefüggésben a 21′1. cikkben foglaltakkal;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottságok kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkben előírt eljárás lefolytatását;
Tekintetbe véve a 2006/51. számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közmű szolgáltatásról szóló törvény 10. cikk (5) bekezdésében foglaltakat;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés d pontjának, (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólag módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. cikk. – Jóváhagyja az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület és a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4. számú, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó megbízói szerződés módosítását és kiegészítését a 2021/20. számú kiegészítő okirat tervének megfelelően, amely jelen határozat 1. számú melléklete és szerves részét képezi.
2. cikk. – A jelen határozatba foglaltak jóváhagyására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy Municípium képviselője az Öko Sepsi társulás közgyűlésében.
3. cikk. – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közigazgatási Részleg, a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2021. január 29.

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László

Aki helyett,
Vargha Fruzsina Toth-Birtan Csaba
helyi tanácsosok

 

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző