hu
 
Vasárnap, 2022. Július 03.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/105. számú HATÁROZAT a műszaki-gazdasági tanulmány jóváhagyásáról és Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében

2022.04.21

2022/105. számú HATÁROZAT
a műszaki-gazdasági tanulmány jóváhagyásáról és Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület Közgyűlésében

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülés keretében;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg 2022/4594. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalnál 2022.01.21/4592. számmal iktatott, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület 2022.01.17/15. számú kérését;
Figyelembe véve a 2008/87-es számú Határozatot, Sepsiszentgyörgy municípium és más területi-közigazgatási egységek társulásáról, az AQUACOV Közösségek Közti Társulás megalapítása érdekében;
Figyelembe véve az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Alapszabályzata 5. cikk. 1 bekezdésének g betűjét, (2) bekezdésének i és j betűjét, valamint a 16. cikk. 3 bekezdésének c betűjét összevetve a 21. cikkely előírásaival;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a közösségi közműszolgáltatásról szóló 51/2006. számú törvény 43. cikk. előírásait;
Figyelembe véve a 2006/241-es számú, újraközölt, utólag módosított és kiegészített, a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó törvény 36. cikk (2) bekezdésének előírásait;
Tekintetbe véve az AQUACOV Közösségek Közti Társulás és a Közüzemek Rt. között megkötött 2009.11.04/23-as számú, a közüzemi vízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás biztosításának átruházási szerződése általános feltételei 36. cikkelyének, valamint az utólagos kiegészítési okiratok előírásait;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyben előírt eljárás lefolytatását;
Az utólago módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkely (2) bekezdés d pontjának és (7) bekezdés n pontjának rendelkezései alapján;
Az utólago módosított és kiegészített, a közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139. cikkely (1) bekezdés és a 196. cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. Cikk. - Jóváhagyja a sepsiszentgyörgyi Közművek által a 2022 április-2027 május időszak díjszabási mechanizmusa kidolgozásának és jóváhagyásának műszaki-gazdasági tanulmányát, az 1-es számú melléklet szerint.
2. Cikk. - Megbízást kap Toth-Birtan Csaba alpolgármester úr, mint Sepsiszentgyörgy municípium képviselője az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésébe, hogy a következőkről szavazzon:
a) a Sepsiszentgyörgyi Közművek Regionális Szolgáltató által a 2022 április-2027 május időszakra alkalmazott díjszabási mechanizmus jóváhagyását, a 2-es számú melléklet szerint;
b) az AQUACOV Közösségek Közti Társulás és a Közüzemek Rt. között megkötött 2009.11.04/23-as számú, a közüzemi vízszolgáltatás és csatornaszolgáltatás biztosításának átruházási szerződésére vonatkozó 2022/33-as számú kiegészítési okirat jóváhagyását, a 3-as számú melléklet szerint.
3. Cikk. - Az 1-3-as számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
4. Cikk. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Önkormányzati Gazdasági Társaságokat Felügyelő Részleg, az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület.

Sepsiszentgyörgy, 2022. március 17.

ÜLÉSELNÖK

Sipos Dóra-Viola

ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző