hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2022/18. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy municípium, Őrkő övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

2022.02.09

2022/18. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy municípium, Őrkő övezet elnevezésű övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülés keretében:
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy municípium városi főépítészének 2022/1814. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a 2020.01.27/4785. számú, a nyilvánosság tájékoztatásáról és konzultációjáról szóló jelentést, amely megalapozza a helyi tanács elfogadó vagy elutasító döntését Sepsiszentgyörgy municípium, Őrkő övezet elnevezésű övezeti városrendezési tervet illetően;
Tekintetbe véve a Kovászna megyei főépítész 2022.01.10/1. számú kedvező véleményezését;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy municípium területén alkalmi jelleggel létrehozott lakóhelyeket beazonosító, állapotukat felmérő és a szükséges intézkedéseket megállapító munkacsoport 2022/1. számú Határozatát;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, Terület- és városrendezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság és a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Az újra közzétett, utólag módosított és kiegészített, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló 50/1991. számú Törvény előírásai alapján;
A terület- és városrendezésre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001/350-es számú törvény 26. cikkely 2. bekezdés, a 47. és 50. cikkében, valamint az 56. cikk. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkely 13. bekezdés által előírt eljárás lefolytatását;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 129-es cikkely (2) bekezdés c pontjának, (6) bekezdés c pontjának rendelkezései alapján;
Az utólagosan módosított és kiegészített, közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 139-es cikkely (3) bekezdés e pontjának és 196-os cikkely (1) bekezdés a pontjának alapján;

a következő határozatot hozza:

1. CIKK. - Jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy municípium, Őrkő övezet elnevezésű övezeti városrendezési tervet, Sepsiszentgyörgy 25393. számú telekkönyvben a 25393, 25393-C1, kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 25541. számú telekkönyvben a 2192/2/6/2/1 helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 38930. számú telekkönyvben a 38930. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 38940. számú telekkönyvben a 38940. kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 38941. számú telekkönyvben a 38941 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 41272. számú telekkönyvben a 41272, 41272-C87, 41272-C128 kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 41275. számú telekkönyvben a 41275 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 24350. számú telekkönyvben a 24350 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 24366. számú telekkönyvben a 24366 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 25049. számú telekkönyvben a 25049, 25049-C1 kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 25397. számú telekkönyvben a 2192/2/1/1, 2192/2/6/1, 2192/2/4/2 helyrajzi számokon, Sepsiszentgyörgy 26967. számú telekkönyvben a 410/1/b/2/1 helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 29738. számú telekkönyvben a 587/1/a, 577/1 helyrajzi számokon, Sepsiszentgyörgy 32588. számú telekkönyvben a 32588 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 32589. számú telekkönyvben a 32589 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 31633. számú telekkönyvben a 2192/2/6/2/2 helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 32590. számú telekkönyvben a 32590, 32590-C1, 32590-C2, 32590-C3 kataszteri számokon, Sepsiszentgyörgy 36176. számú telekkönyvben a 2092/4/a helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 36618. számú telekkönyvben a 539/1 helyrajzi számon, Sepsiszentgyörgy 38927. számú telekkönyvben a 38927 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 41273. számú telekkönyvben a 41273 kataszteri számon, Sepsiszentgyörgy 41279. számú telekkönyvben a 542/2, 542/3, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 541 helyrajzi számokon, Sepsiszentgyörgy 25540. számú telekkönyvben a 2192/2/2 helyrajzi számon nyilvántartott megközelítőleg 37,14 hektár kiterjedésű telkekre vonatkozóan, a 124/2017. számú Projekt alapján, melyet a PROIECT BRAȘOV Rt. állított össze és amely jelen határozat szerves részét képezi.
2. CIKK. – A városrendezési terv dokumentációja az érvénybe lépéstől számított 10 évig érvényes.
3. CIKK. - Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának keretében működő Városrendészeti Igazgatóság, valamint a Gazdasági és Közpénzügyi Vezérigazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2022. január 27.


ÜLÉSELNÖK

Lakatos László


ELLENJEGYZI

Kulcsár Tünde-Ildikó

Főjegyző