hu
 
Kedd, 2022. Július 05.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2017/338. számú HATÁROZAT a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítására és kiegészítésére

2017.10.11 2017

2017/338. számú HATÁROZAT
a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítására és kiegészítésére

 


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülésén;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2017/38556. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es törvényt;
Tekintetbe véve a 2003/53. számú, újraközölt, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 7. cikkelyében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 36. cikkének (2) bekezdése c betűjében és (5) bekezdésének d betüjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001/215. számú törvény 45. cikkének (1) bekezdésében és 115. cikkének (1) bekezdése b betűjében foglalt rendelkezések alapján;
 


a következő határozatot hozza:


1. cikk – Jóváhagyja a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítását és kiegészítését, a 26, 44, 48, 95, 201-es s.számon szereplő pozicíók módosítását, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. cikk – Ezen határozat 2017. január 1-től kezdődően lép hatályba.
3. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság.

Sepsiszentgyörgy, 2017. október 11.
 ÜLÉSELNÖK                         ELLENJEGYZI
        Székely Kincsö                   Kulcsár Tünde-Ildikó
                                               Jegyző