hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/187. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy területére érvényes legeltetés szabályzásáról szóló, 2014/151. számú tanácsi határozat módosítására

2014.06.26 2014

2014/187. számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy területére érvényes legeltetés szabályzásáról szóló, 2014/151. számú tanácsi határozat módosításáraSepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa rendkívüli ülésén;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Vagyonkezelési  Igazgatóság 2014/30 4444. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak: a Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
A 2002/72. számú, az állattenyésztésről szóló, újraközölt törvény és az állandó gyepterületek hasznosításának megszervezésére, kezelésére és használatára, valamint a földalapról szóló 1991/18. számú törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2013/34. számú sürgősségi kormányrendelet alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikk (1) bekezdésében és a (9) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 45. cikk (2) bekezdés és a 115. cikk (1) bekezdés b) betűjében foglalt rendelkezések alapján


a következő határozatot hozza:
 

1. cikk – A testület jóváhagyja a Sepsiszentgyörgy területére érvényes legeltetés szabályzásáról szóló, 2014/151. számú tanácshatározat 4. cikkének módosítását a következőképpen:

4. cikk – A jelen határozat rendelkezéseinek megszegése kihágásnak minősül és a következő pénzbírságokat vonhatja maga után:
a) a kijelölt határokon kívüli legeltetésért: természetes személyek esetén 500–1000 lej, jogi személyek esetén 4000–8000 lej;
b) a legeltetési idényen kívüli legeltetésért: természetes személyek esetén 500–1000 lej, jogi személyek esetén 4000–8000 lej.
Az állatokat a bírság kifizetéséig lefoglalják.

2. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy városgondnoka, a közterület-gazdálkodási osztály és a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.


Sepsiszentgyörgy, 2014. június 26.
 

 

ÜLÉSELNÖK
 
Czegő Zoltán   

ELLENJEGYZI   
Kulcsár Tünde-Ildikó
jegyző