hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/158. számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy municípium közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2013/154. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

2014.05.29 2014

2014/158. számú HATÁROZAT

a Sepsiszentgyörgy municípium közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadási szabályzatának jóváhagyásáról szóló
2013/154. számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Tekintetbe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság 2014/15 493. számú szakjelentését;
Tekintetbe véve a helyi tanács szakbizottságainak, a  köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, valamint a helyi közigazgatási, jogi, közrendfelügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a közutak teljesítmény alapú üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó szerződést (PMMR) a 2014–2018-as időszakra;
Figyelembe véve a helyi közpénzügyekről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2006/273. számú törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utólagosan módosított és kiegészített Adótörvénykönyv, a 2003/571. számú törvény rendelkezéseit;
Figyelembe véve az utakra vonatkozó, az 1998/82. számú törvény által jóváhagyott, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1997/43. számú kormányrendelet rendelkezéseit;
Figyelembe véve a kihágások jogrendszeréről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/2. számú kormányrendelet rendelkezéseit, amelyet az utólagosan módosított és kiegészített 2002/180. számú törvény hagyott jóvá az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
Figyelembe véve a 2003/53. számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közigazgatási átláthatósági döntéshozatalra vonatkozó törvény 6. cikk (9) bekezdésében előírt eljárás lefolytatását;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikke (1) és (2) bekezdése c) betűjében, a (4) bekezdés c) betűjében, valamint a az (5) bekezdés a) betűjében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikk (1) bekezdésében és a 115. cikk (1) bekezdés b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:

 


1. cikk – A testület jóváhagyja a 2013/154. számú, Sepsiszentgyörgy közterületén végzett városrendezési munkálatokhoz szükséges közterület-bontási engedélyek kiadásának szabályzatáról szóló tanácshatározat 1. sz. mellékletének 2. cikkében foglaltak módosítását és kiegészítését a következőképpen:
2. cikk – (1) Az infrastruktúra helyreállítását a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság közterület-fenntartó osztálya végzi.
(2) Azon utak esetében, amelyek a 2014–2018-as időszakra szóló, a közutak teljesítmény alapú üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó szerződésben (PMMR) szerepelnek, a felszín alatti vezetékeknél végzett beavatkozás során a közterület-bontás által érintett területek helyreállítását a felújítási munkálatok végrehajtója végzi. A közterület-helyreállítás ellenértékének kifizetése az utak és járdák felújítására vonatkozó szerződésben rögzített egységáron történik az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal által folyósított hitelből, miután a beavatkozási vagy csatlakozási munkálatok megrendelője kifizeti a közterület-helyreállítási díjat.
(3) Azon utak esetében, amelyeknél a felújítási munkálatok elvégzésére a munkaterületről átadás-átvételi jegyzőkönyv készült, ezen munkálatok átvételéig a felszín alatti vezetékeknél végzett beavatkozás vagy csatlakozási munkálatok során a közterület-bontás által érintett területek helyreállítását az adott utca felújítási munkálatainak kivitelezője végzi. A közterület-helyreállítás ellenértékét a közterület-helyreállítási díjból fedezik, amelyet a beavatkozást vagy csatlakozási munkálatokat megrendelő kifizetett a jelen határozatban meghatározott feltételek szerint.”
3. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság, Közpénzügyi Igazgatósága, valamint a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.


Sepsiszentgyörgy, 2014. május 29.
 

ÜLÉSELNÖK

Csatlós László    

  ELLENJEGYZI
a jegyző nevében

  Hengán Hajnal