hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok: 2014/140. számú HATÁROZAT Sepsiszentgyörgy belterületeinek övezetekbe való besorolásáról

2014.05.29 2014

2014/140. számú HATÁROZAT
Sepsiszentgyörgy belterületeinek övezetekbe való besorolásáról


Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülésén;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Városrendezési Igazgatóság 2014. március 28./15 819. számú szakjelentését;
Figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa szakbizottságainak, a  Köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési, a Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai, valamint a Helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi szakbizottság jóváhagyását;
Az utólagosan módosított és kiegészített 2003/571. számú adótörvénykönyv alapján;
Tekintetbe véve a 2003/52. számú, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt törvény 7. cikkének rendelkezéseit;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 36. cikk (2) bekezdés c) betűjében és az (5) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében;
A helyi közigazgatásról szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2001/215. számú törvény 45. cikk (1) bekezdése és a 111. cikk (1) bekezdés b) betűjében foglalt rendelkezések alapján;a következő határozatot hozza:


1. cikk – Jóváhagyja Sepsiszentgyörgy belterületeinek övezetekbe való besorolását a következőképpen:


A övezet – Közigazgatási és kulturális központ, illetve Sugásfürdő és a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó falvak;
B övezet – Középső övezet;
C övezet – Lakóterületek és ipari övezet;
D övezet – Peremövezet.


2. cikk – A város övezeti felosztását ábrázoló térképet, illetve az egyes övezetek utcáinak jegyzékét az 1. és 2. számú, a jelen határozat szerves részét képező melléklet tartalmazza.
3. cikk – Ezen tanácshatározat hatálybalépésével a helyi tanács 2010/137. számú, Sepsiszentgyörgy belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló határozata hatályát veszti.
4. cikk – Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Közpénzügyi Igazgatóság.


Sepsiszentgyörgy, 2014. május 29.

 

 

ÜLÉSELNÖK
Csatlós László    

ELLENJEGYZI   
a jegyző nevében
Hengán Hajnal