hu
 
Vasárnap, 2022. Augusztus 14.

Normatív jellegű tanácshatározatok:2016/16. számú HATÁROZAT a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

2016.02.01 2016


2016/16. számú HATÁROZAT

a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

 

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa soros ülés keretében;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala keretében működő Lakásgazdálkodási, kapcsolattartási, ellenőrző és köztemető fenntartó iroda 2015/67 753. számú szakjelentését;
Figyelembe véve a közhasznú közösségi szolgáltatásokról szóló, újraközölt 2006/51-es számú törvény 7. cikkének (1) bekezdése e) betűjében, 8. cikkének (3) bekezdése i) betűjében, 22. cikkének (2) bekezdése b) betűjében, 3. és 4. bekezdésében, 29. cikkének 8) bekezdése a) betűjében, 12. bekezdésében és 30. cikkének 2. bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
Figyelembe véve köztisztasági szolgáltatást szabályozó, újraközölt 2006/101-es törvény 6. cikkének (1) bekezdése e), h) és i) betűjében, 12. cikkének (1) bekezdése b) betűjében, (2) és (3) bekezdésében, 14. cikkének (3) bekezdésében, valamint 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket;
Figyelembe véve a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) működtetésének átruházásával kapcsolatos célszerűségi tanulmányt jóváhagyó 2014/143. számú tanácsi határozatot;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2015/82-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó keretszabályzat jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2007/111-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására vonatkozó keret-tenderfüzet jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság (ANRSC) 2007/112-es számú, a települések köztisztasági szolgáltatására irányuló keretszerződését jóváhagyó rendeletét;
Figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa és a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium között létrejött 2010.09.17/99907-es számú finanszírozási szerződést;
Figyelembe véve a Kovászna megye és a municípiumok, városok és községek között létrejött, Kovászna Megye Tanácsának 2009/59. számú határozatával jóváhagyott társulási szerződést;
Figyelembe véve a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa mellett működő köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, mezőgazdasági és régiófejlesztési bizottság és helyi közigazgatási, jogi, közrend felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezését;
Tekintetbe véve a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 2003/52. számú törvény 7. cikkében foglalt rendelkezéseket;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 36. cikk (1) bekezdésében, (6) bekezdésének a) betűje 14. pontjában, valamint a (9) bekezdésében foglalt előírások alapján;
A helyi közigazgatásról szóló, utólag módosított és kiegészített 2001/215. számú törvény 45. cikkének (2) bekezdésének a) betűjében és a 115. cikk (1) bekezdésének b) betűjében foglalt rendelkezések alapjána következő határozatot hozza:1. cikk
– A testület jóváhagyja a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások szabályzatát Kovászna megyében, valamint a Hulladékok raktározásával, kezelésével és átrakásával kapcsolatos szolgáltatások tenderfüzetét Kovászna megyében – az 1-es és 2-es mellékletek szerint.
2. cikk –
A testület jóváhagyja a nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ (IHK) és a kézdivásárhelyi Átrakóállomás (ÁÁ) esetében az üzemeltetési szolgáltatás irányításának átruházására vonatkozó ajánlattételi dokumentációt – a 3. számú melléklet szerint.
3. cikk –
Az 1-es, 2-es és 3. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
4. cikk –
Jelen határozatban foglaltak végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalkeretében működő Gazdasági Igazgatóság, a Lakásgazdálkodási, kapcsolattartási, ellenőrző és köztemető fenntartó iroda, illetve Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerének Fejlesztési Egyesülete.


Sepsiszentgyörgy, 2016. február. 1.

 

 

ÜLÉSELNÖK

Cserey Zoltán-Mihály

ELLENJEGYZI   
  Kulcsár Tünde-Ildikó

 jegyző